Değerlerimiz

Teyit’teki çalışmalarımızın temelini benimsediğimiz değerler oluşturuyor. Bu değerler daima gerçeklerin yanında olduğumuzun garantisi.

Tarafsızlık: İncelemelerimizi yanlış bilginin önem, aciliyet ve yaygınlığına göre yapıyoruz. Yani bizim için önemli olan teyitlediğimiz konunun yaygınlığı, etkisi ve ne kadar gündemde olduğu önemli. Siyaset yelpazesindeki yeri değil.

Bağımsızlık: Bir sosyal girişim olarak Teyit’te ticari ilişki içine girdiğimiz tüm öznelerle Teyit’in içeriklerine müdahale etmeyeceklerine dair anlaşıyoruz. Müdahale söz konusu olduğunda ticari ilişkiyi sonlandırıyoruz. Bağlı olduğumuz tek şey gerçekler. Editoryal bağımsızlık kırmızı çizgimiz.

Şeffaflık: Teyit’in en ayırt edici özelliği. Çalışma yöntemlerimiz, ekibimiz, finansal kaynaklarımız ve düzeltme politikamız tamamen herkese açık.

Neye göre teyitliyoruz?

Bir konuyu teyitlerken seçme kriterimizi önem, aciliyet ve yaygınlık oluşturuyor. Daima herkesin ulaşabileceği en az iki açık delilin bulunmasına özen gösteriyoruz. Tıp gibi uzmanlık gerektiren konularda ise uzmanlara ve ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruyoruz. Kullandığımız tüm kaynaklara web sitemizde yer veriyoruz.

Teyit’i kim teyit edecek?

Siz. Bir bilgiye dair verdiğimiz "doğru" "yanlış" ya da “karma” sonucunu teyit edebileceğiniz kaynakları, ulaştığımız delilleri ve doğrulama yollarımızı herkese açık biçimde paylaşıyoruz. Farklı yöntem ve kaynakları da kullanarak aynı sonuca farklı yollardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca imzacısı olduğumuz IFCN'in bağımsız denetçileri bizi her yıl tarafsız ve şeffaf olup olmadığımız konusunda denetliyor.

Teyit’in güvenilirliği konusunda size, yani topluluğumuza güveniyoruz.