The tension in July 2020 turned into a new war in September between Armenia and Azerbaijan, creating an environment where misinformation proliferated. In this paper, we draw from our insights gained during the Nagorno-Karabakh conflict between 27 September-10 November 2020 and the report can serve as a guide to the misinformation ecosystem.

2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan və Azərbaycan arasında yaşanan gərginliyin sentyabr ayında yeni bir müharibəyə çevrilməsi sosial media və internetdə yanlış məlumatın yayıldığı böhran mühitini yaratdı. Bu hesabatda Teyit tərəfindən mövzu ilə bağlı yayınlanan analizlər əsasında təcrübə etdiklərimizi paylaşmağa çalışdıq. 44 günlük döyüşlərin nəticəsində ortaya çıxan bu hesabat, internetdəki yanlış məlumat ekosistemi üçün bir bələdçi rolu daşıya bilər.

Yanlış bilgi yelpazesi başlangıçta doğru olduğu düşünülen ve iyi niyetle yayılan eski haberlerden, yanıltıcı yarı-gerçeklere, hatta insanları yanıltmak için kasıtlı olarak yayılan, tamamen uydurma dezenformasyona kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu rehber yanlış bilgilerin en iyi nasıl çürütülebileceğine dair içgörüler sunuyor.

Temmuz 2020’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilimin Eylül’de yeni bir savaşa dönüşmesi sosyal medya ve internette yanlış bilginin kol gezdiği bir kriz ortamı yarattı. Bu raporda Teyit tarafından konu hakkında yayınlanan analizler ışığında içgörülerimizi paylaşmaya çalıştık. 44 günlük çatışmanın sonucunda ortaya çıkan bu rapor, internetteki yanlış bilgi ekosistemi için bir rehber olarak görülebilir.

Bu el kitabı, sosyal medya hesapları, botlar, kapalı mesajlaşma uygulamaları, bilgi operasyonları, deepfakeler dezenformasyon ve medya manipülasyonunun diğer biçimlerini konu alıyor. Bu çerçevede hazırlanan ilk kaynak olma özelliğini taşıyan Dezenformasyon ve Medya Manipülasyonu üzerine Doğrulama El Kitabı, Doğrulama El Kitabı’nın ilk bölümü ile onun ardından gelen Araştırmacı Gazetecilik için Doğrulama El Kitabı’nın devamı niteliğinde.