Yayınlar

Kurulduğumuz günden bu yana yanlış bilgi sorununa dair yayınlar üretiyoruz, üretilmesine katkı sağlıyoruz ve Türkçe literatür oluşması için çalışıyoruz. Ürettiğimiz tüm yayınlar açık kaynak ve ücretsiz indirilebilir.

Altın değerinde altı çözüm: Öğretmenler, öğrenciler, veliler

Öğretmen Ağı ve Teyit işbirliğinde yürüttüğümüz “Öğretmenlerle eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık” projesi boyunca öğretmenler, eğitim ortamlarında tespit ettikleri bir ihtiyaca doğrudan temas eden çözüm yollarına odaklandılar. Öğretmenler çözümleri dijital ortamda ve yüz yüze uygulayıp, küçük gruplarda değerlendirdiler, geliştirdiler ve şimdi tüm eğitimcileri çözümleri uygulamaya çağırıyorlar.

Çocuklar için “Yanlış bilgi dedektifi olmak istiyorum”

Yanlış bilgi dedektifi olmak isteyen çocuklar için Dijital Veli topluluğuna özel hazırladığımız “şüphe kası” temalı bir zihin haritası. İster yüksek çözünürlüklü halini çıktı alarak, ister dijital olarak inceleyebilirsiniz.

Gazetecilik, ‘Sahte Haber’ ve Dezenformasyon: Gazetecilik Eğitimi ve Alıştırmaları için El Kitabı

Türkçeleştirilmesine katkı sunduğumuz bu el kitabı, toplumları ve özellikle de gazeteciliği etkileyen dezenformasyon sorununa çözüm sunan, uyarlamaya açık, uluslararası geçerliliği olan örnek bir müfredat oluşturmayı hedefliyor.

Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene el kitabı

Teyit ve Öğretmen Ağı işbirliğinde yürütülen “Öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık” projesi katılımcısı öğretmenlerle birlikte hazırlanan bu el kitabı, eğitimcilerin alana dair farkındalığını ve ilgisini besleyecek bölümlerin yanı sıra öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri etkinlik önerilere de yer veriyor. Teorinin pratik örneklerle desteklendiği el kitabı, eğitimin tüm paydaşlarının yararlanabileceği yaratıcı çözümlerle eleştirel düşünmenin eğitim ortamında da ortak bir değer olmasını amaçlıyor.

Data Detox x Youth

Data Detox x Youth 11-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik bir etkinlik kitabı. Akıllı cihazlara odaklanarak bu cihazlardaki verilerinizin izini sürmeye, bunları kontrol etmeye, veri ihlallerine karşı güçlü şifreler oluşturmaya, teknolojiyle iyi bir ilişki kurmaya ve yanlış bilgiyle mücadele etmeye dair ipuçları ve uygulayabileceğiniz çeşitli etkinlikler sunuyor. Teyit olarak Türkçeleştirdiğimiz etkinlik kitabını buradan inceleyebilirsiniz.

Komplo teorisi el kitabı

Komplo teorileri topluma çeşitli şekillerde zarar veriyor. Komplo Teorisi El Kitabı, bu zararlı etkileri en aza indirmek için, komplo teorilerinin neden bu kadar popüler olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor, komplo odaklı düşünmenin özelliklerini nasıl tespit edeceğinizi açıklıyor ve etkili çürütme stratejileri sunuyor.

Yanlış bilgileri çürütme el kitabı

Yanlış bilgi yelpazesi başlangıçta doğru olduğu düşünülen ve iyi niyetle yayılan eski haberlerden, yanıltıcı yarı-gerçeklere, hatta insanları yanıltmak için kasıtlı olarak yayılan, tamamen uydurma dezenformasyona kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu rehber yanlış bilgilerin en iyi nasıl çürütülebileceğine dair içgörüler sunuyor.

Yanlış bilgi raporu: Azerbaycan Ermenistan çatışmaları (27 Eylül - 10 Kasım 2020)

Temmuz 2020’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilimin Eylül’de yeni bir savaşa dönüşmesi sosyal medya ve internette yanlış bilginin kol gezdiği bir kriz ortamı yarattı. Bu raporda Teyit tarafından konu hakkında yayınlanan analizler ışığında içgörülerimizi paylaşmaya çalıştık. 44 günlük çatışmanın sonucunda ortaya çıkan bu rapor, internetteki yanlış bilgi ekosistemi için bir rehber olarak görülebilir.

Dezenformasyon ve medya manipülasyonu üzerine el kitabı

Bu el kitabı, sosyal medya hesapları, botlar, kapalı mesajlaşma uygulamaları, bilgi operasyonları, deepfakeler dezenformasyon ve medya manipülasyonunun diğer biçimlerini konu alıyor. Bu çerçevede hazırlanan ilk kaynak olma özelliğini taşıyan Dezenformasyon ve Medya Manipülasyonu üzerine Doğrulama El Kitabı, Doğrulama El Kitabı’nın ilk bölümü ile onun ardından gelen Araştırmacı Gazetecilik için Doğrulama El Kitabı’nın devamı niteliğinde.

Yanlış bilgi psikolojisi

Psikolojimiz, düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını, medya okuryazarlığı derslerinde ne öğretmemiz gerektiğini ve neden yanlış bilgilere karşı savunmasız olduğumuzu etkiliyor. Teyit tarafından Türkçeleştirilen seride, First Draft’tan Tommy Shane ana kavramlara değiniyor.

Pandemi sürecinde yanlış bilgi sorunu: Yanlış bilgi, haber tüketimi ve teyit etme davranışları

Tandans Veri Bilim Danışmanlığı ile birlikte yürüttüğümüz "Pandemi Sürecinde Yanlış Bilgi Sorunu: Yanlış Bilgi, Haber Tüketimi ve Teyit Etme Davranışları" isimli araştırmanın raporu, Türkiye'de bilgi ekosisteminin pandemiden nasıl etkilendiği inceliyor. Türkiye genelini temsil edecek şekilde tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak seçilen bin 25 internet kullanıcısı ileyaptığımız çalışma sonucunda Teyit'te edindiğimiz izlenimlerimizin bireylerin tutumlarıyla ne denli örtüştüğünü anlamaya çalıştık.

Sahte haber karnesi: Yerel seçimler 2019

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin öncesi ve sonrasında, Teyit’in internette ortaya çıkan sahte haberleri inceleyen Sahte Haber Karnesi: Yerel Seçimler 2019 raporu internette dolaşıma giren yanlış bilgilerin seyahatini, sıklığını, zamanını ve etkileşimlerini ortaya koyuyor.

Seçim dönemi boyunca Teyit ekibinin yanlış olduğunu duyurduğu 33 sahte haberin ortaya çıktığı haber sitesi ve sosyal medya platformlarında kazandığı yaygınlık incelenerek hazırlanan rapor, bu sahte haberlerin en çok hangi sosyal medya platformları aracılığıyla yayıldığı, hangi haber sitelerinin daha çok sahte haber ürettiğini ve yanlış bilginin farklı medya mecralarında nasıl yayıldığına dair veriler sunuyor.

İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

Teyit’in ilk yılı boyunca kullanıcılardan topladığı şüpheli içeriklere dair ilk içgörü raporu “İnternette nelerden şüphe ediyoruz?” başlığıyla yayınlanan 2017’de yayınlandı. Rapor, Teyit takipçilerinin doğruluğundan emin olmadığı, yanlış olduğunu düşündüğü veya gerçeğinin ne olduğunu bilmek istediği için gönderdiği 7 bin 628 mesajın verisiyle hazırlandı.

Teyit editörlerinin bir senelik deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanan bu rapor, alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ile uluslararası örgütler, medya kuruluşları ve interneti iletişim stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanan tüm kurumlar için çok önemli içgörüler taşıyor.

Doğrulama el kitabı: Kullanıcı üretimi içerik ve açık kaynak bilgi araştırmalarında online arama ve araştırma teknikleri için rehber

2017 yılında Teyit ekibi ve gönüllüleri tarafından Türkçe’ye çevrilen Doğrulama El Kitabı’nın ikinci edisyonu, derinlemesine araştırma yapan profesyoneller için dijital araçların doğrulama amacıyla nasıl kullanılabileceğini anlatıyor.

Doğrulama el kitabı: Kriz anlarında dijital verilerin doğrulanması için rehber

2015 yılında Mehmet Atakan Foça editörlüğünde Korsan Parti öncülüğünde Türkçe’ye çevrilen Doğrulama El Kitabı, gazeteciler, alanda çalışanlar ve sosyal medya kullanıcıları için kriz anlarında nasıl doğrulama yapılacağına ilişkin bilgileri içeriyor.