Şeffaflık beyanını kabul ederek Açık Açık Sosyal Girişim’de yerimizi aldık

Teyit artık önemli bir oluşumun daha parçası. Teyit olarak Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflığa bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdik.


19/12/2019 15:07 4 dk okuma

Bu içerik 3 yıldan daha eski tarihlidir.

Teyit olarak geride bıraktığımız yıllar boyunca yüzlerce haberin doğrusunu araştırmaya çalıştık, kriz anlarında hazırladığımız içeriklerle şüpheli bilginin yayılmasını önlemek her dönem öncelikli misyonumuz oldu. Hazırladığımız video içerikler, verdiğimiz eğitimler, hepsi bir evrenin tamamlayıcı parçaları niteliğinde. Ancak tüm bunları yaparken unutmamamız gereken bir nokta vardı. O da tüm bu yaptıklarımızın sosyal etkisi. 

acik acik sosyal girisim teyit 1024x1024

Öncelikli amacımız toplumda yer etmiş şüpheli haber sorununu çözmek. Bunu yaparken de kendimizi kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tanımlıyoruz. Gelir elde eden ve bu geliri de organizasyonunu büyütebilmek için harcayan ve sosyal fayda gözeten bir model peşindeyiz. İşte tam da bu yüzden artık önemli bir oluşumun da parçasıyız. Teyit olarak, Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflık içinde sosyal girişimler ekosisteminde biz de varız. 

Açık Açık Sosyal Girişimler, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik organizasyonu Ashoka’nın Türkiye ayağı, Açık Açık Derneği ve ekolojik ve adil iş modellerinin toplumsal yararlarıyla ilgili bilinç yaratmak için kurulan Türetim Ekonomisi Derneği’nin katkılarıyla oluşturulmuş bir platform. Amacı ise gezegenimizin içinde bulunduğu yaşam krizinin içinde birçok şey kötüye giderken ekolojik ve sosyal adaletin, sürdürülebilirliğin korunmasına katkı koymak. Açık Açık Sosyal Girişimler bu bağlamda sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğuna inanıyor. Ancak, sosyal girişim kavramının da net olarak tanımlanması şüphesiz önemli bir ihtiyaç.

Platform, sosyal girişimlerin sosyal ve ekolojik etkileri, mali durumları ve işleyişleri konusunda topluma hesap verebilir ve şeffaf olması gerektiğine inanıyor. Bu da haliyle belli prensip ve kriterleri bir araya getiriyor. İşte tam da bu yüzden Açık Açık Sosyal Girişim bu konuda faaliyet gösteren organizasyonları bir araya getirerek daha da görünür olması motivasyonuyla yola çıktı. 

Teyit olarak biz de bu platformun bir parçasıyız. Peki Açık Açık Sosyal Girişim’in parçası olmakla birlikte ne gibi sorumluluklar kapsayan bir beyanı imzaladık? Açık Açık Sosyal Girişimler beyanı dört ana başlıkta toplanıyor. Değerler, finansal tablo, sosyal etki ve işleyiş.

Değerler başlığında doğa ve insan haklarını tanımak, hiçbir birey veya kuruma yönelik milliyet, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim din ya da belli kriterlerle ayrımcılık yapmamak, hiçbir şiddet eylemine katılmamak, hak edilmeyen herhangi bir gelir, ayrıcalık elde etmeye kalkmamak gibi başlıklar var. 

Finansal tabloda ürün, hizmet veya hisse satışlarından elde edilen kârın büyük oranda sosyal etkiyi maksimize etmek için tekrar kullanılması, kredi, yatırım gibi araçların sosyal etkiyi artırmak için gibi başlıklar var.

Sosyal etki kriterleri incelendiğinde ise nasıl bir toplumsal etki yaratmanın planlandığı büyük bir öncelik. Nasıl bir yol haritası planlanıyor, etkiyi ölçmek için ne gibi çaba sarf ediyor? Bu soruların yanıtı bir sosyal girişim için büyük öneme sahip. Bunun çıktılarını kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşmak da sorumluluk beyanının bir parçası.

Son başlık ise işleyiş. Güvenli, adil ücret politikasına sahip ve sağlıklı bir çalışma ortamı bir sosyal girişimin olmazsa olmazı. Hizmetlerin tanıtımı, dağıtımı ve benzeri her aşamada doğa, toplum ve insan haklarını önemsemek de bir diğer nokta. 

Teyit olarak saydığımız ve daha fazlasını içinde barındıran değerler doğrultusunda Açık Açık Sosyal Girişimler’in sorumluluk beyanını kabul ettik. Sorumluluklarımızın farkındayız ve sosyal etkimizi artıracak çalışmalarımızı her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Açık Açık Sosyal Girişimler gibi oluşumları fazlasıyla önemsiyoruz. Kabul ettiğimiz Sosyal Girişim Beyanı’nın tamamını burada görebilirsiniz.