Krizler karşısında çözüm arayışı: Hack the Crisis Turkey başlıyor

Teyit'in de desteklediği Hack the Crisis Turkey başlıyor. Üç günlük hackathonda kriz dönemlerinde problemler nasıl çözüme dönüştürülür sorusu tartışılacak.


25/03/2020 07:37 3 dk okuma

Bu içerik 3 yıldan daha eski tarihlidir.

Yeni koronavirüs salgını günlük hayatımızda neredeyse her şeyi değiştirdi. Bu farklılaşma rutinlerden iş düzenine birçok noktada farklılığa neden oldu. Virüsle değişen hayatlarımız, beraber olmanın ve umudu kaybetmemenin de önemini karşımıza çıkarıyor. Tam da bu dönemde sorulacak önemli bir soru var: Toplum olarak koronavirüs krizinin getirdiği zorluklarla nasıl yüzleşebilir ve birlikte yeni çözümlerin geliştirilmesini nasıl teşvik edebiliriz?

İşte Teyit’in de desteklediği Hack the Crisis bu soruya yanıt aramak için yola çıkıyor. 27 ila 29 Mart tarihinde ATÖLYE, imece ve ara stüdyo işbirliğinde üç günlük bir hackathon düzenlenecek. Dijital bir ortamda gerçekleştirilecek etkinlikte sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi farklı disiplinlerden yaratıcılar bir araya gelerek, ortadaki karmaşık akut problemi dönüştürmenin yollarını arayacak.

hackthecrisis 1024x536Hack the Crisis dört ana başlıkta sorunlara odaklanacak;

Sağlık ve Acil Durum

Acil durum ve sağlık müdahalelerini sağlık personeli, hastalar, yakınları ve tüm sağlık malzemeleri tedarikçileri için teknoloji, malzeme, lojistik, bilgi paylaşımı gibi açılardan nasıl kolaylaştırabiliriz?

Sosyal ve Psikolojik Durum

Bireylerin ve toplulukların sosyal mesafe sürecinde günlük işlerine destek olan, dayanışmayı artıran, bilgi ve malzemelere erişimini kolaylaştıran, psikolojilerini ve sağlık durumlarını güçlendiren çözümleri nasıl geliştirebiliriz?

Eğitim ve Öğrenme

Koronavirüs krizi süresince ve sonrasında bilgi ve beceriye erişimi farklı gruplar için mümkün kılan; etkileşimi artıran ve kolaylaştıran öğrenme deneyim ve ortamlarını nasıl geliştirebiliriz?

Ekonomi ve İşin Geleceği

Koronavirüs krizi sebebiyle çalışmalara ara verme, uzaktan çalışma, kolektif dijital çalışma gibi pratiklerle iş dünyasını nasıl dönüştürebiliriz? Ekonomik krizin etkilerini bireyler ve kurumlar için nasıl hafifletebiliriz?

Estonya’da düzenlenen etkinlikten ilham alarak yola çıkan projeyle süreçteki sorunlara çözüm üretmek ve üreten ekiplerin desteklenmesi amaçlanacak. 

Neden önemsiyoruz?

Bir sosyal girişim olan Teyit için öncelikli konulardan biri yanlış bilgiyle mücadele edecek aktörleri desteklemek ve ekosistemi güçlendirmek. Çünkü bu alanda konulacak her taş bilgi kirliliğine karşı önemli bir mücadele aracı olacak. Özellikle içinde bulunduğumuz kriz anlarında bilgi kirliliğine karşı çalışacak ekiplerle işbirliği yürütmek, onları desteklemek ve problemleri dönüştürmek Teyit için büyük bir öneme sahip. Yakın geçmişte ekosistem partnerliğini üstlendiğimiz Project Zoom ve bu yıl ikincisi üzerinde çalıştığımız Factory bu alanda attığımız adımlardan sadece birkaçı. Bu yüzden Hack the Crisis Turkey böyle bir kriz döneminde yeni çalışmaların ortaya çıkabilmesi için önem arz ediyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Hack the Crisis Turkey, fikirleri veya projeleri olan birey ve takım başvurularını kabul ediyor. Bireysel olarak başvuru yapanların da süreç içerisinde takım olması sağlanacak. Başvurular sonrasında 25 takım seçilecek ve Teyit’in de aralarında bulunduğu partnerler tarafından sağlanacak mentorluk/tasarım ağına erişebilecek. Seçilemeyen takımlarsa kendi kaynaklarıyla devam ederek herkese açık seans ve eğitimlere katılıp süreç sonunda proje fikirlerini sunabilecek.