Factory’de bootcamp tamamlandı sıra 'kuluçka'da!

Teyit’in yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi için tasarladığı Factory programının Bootcamp aşaması tamamlandı.


03/06/2020 12:35 6 dk okuma

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Teyit’in farklı disiplinlerden katılımcıların yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmesi için tasarladığı Factory programının Bootcamp aşaması tamamlandı. Factory’e gelen 50’ye yakın başvuru arasından altı aday bootcampe katılmaya hak kazandı. Bootcamp sonunda da gepetto ve Turnusol kuluçka programına dahil edildi. Ekipler altı ay boyunca Teyit ve Impact Hub İstanbul tarafından desteklenecek.

Medya ve bilgi ekosistemindeki yanlış bilgi sorununa alternatif çözümler üreten aktörleri çoğaltmak ve desteklemek için yürüttüğümüz ve bu yıl ikincisini geliştirdiğimiz Factory’nin 2020 programı tamamlandı.

Bu yıl Impact Hub İstanbul’un program tasarımı ve kolaylaştırıcılığıyla yürüttüğümüz Factory’nin Eskişehir ve Ankara’da düzenlediğimiz Fikir Geliştirme Atölyeleri’ne yanlış bilgi sorununu çözmek isteyen 50’yi aşkın katılımcı dahil oldu. Bu atölyelerde henüz çözüm fikri geliştirmemiş katılımcılar atölye kolaylaştırıcılarının sağladığı araçlarla hem yanlış bilgi sorununu etraflıca tartışma hem de alternatif çözüm yolları geliştirme fırsatı yakaladı. 

Programın olağan akışta Nisan ayında düzenlenecek Bootcamp ayağı ise Covid-19 salgını sebebiyle Mayıs ayında çevrimiçi gerçekleştirildi. Başvuruların ekipçe yapıldığı Bootcamp’e toplamda 35 başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeler ve mülakatlar neticesinde yanlış bilgi sorununun farklı problem sahalarına çözümler geliştiren altı ekip programa katılmaya hak kazandı. 

factory zoomFactory 2020 Bootcamp katılımcıları tanışma etkinliği

Bootcamp’te neler yaptık? 

Bootcamp çözüm odaklı ve sürdürülebilir fikirlere iş modeli geliştirilmesi için tasarlanmış bir program. Bu programda ekipler iş fikirlerinin hedef kitlesinden, potansiyel gelir kaynaklarına pek çok meseleyi tartışma ve planlama fırsatı yakaladı. 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Bootcamp’te ekipler geliştirdikleri iş modelleri ve fikirlerle ilgili geri bildirimler almak ve varsayımlarını test edebilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında uzman mentörlerle görüştü.

factory1Etkinlik çevrimiçi gerçekleştirildiği için topluluğun birbiriyle kaynaşması ve biraradalığını sağlamak maksadıyla kullandığımız Miro programında katılımcıların kendilerini tanıtmak için oluşturdukları karakterler. 

Mentör görüşmelerinin ardından nihai halini alan iş modellerini Factory topluluğu ve jüriye sunan ekipler içlerinde girişimcilerin, akademisyenlerin ve medya profesyonellerinin de olduğu jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Etki potansiyeli, yenilikçilik, ölçeklenebilirlik gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Ankara’dan Turnusol ve Eskişehir’den geppetto ekibi Teyit’in bu yıl ilk kez başlatacağı altı ay sürecek kuluçka programına katılmaya hak kazandı.

factory2Dijital mezuniyet töreni

Ekipler projelerinde neleri hedefliyor? 

Turnusol 

Turnusol metin madenciliği ve makina öğrenmesi yöntemleri kullanarak medyadaki sahte haberleri tahmin edebilecek bir algoritma geliştirmeyi amaçlayan iki kişilik bir ekip. Ekipten Suat Atan, Factory deneyimleriyle ilgili şunları aktardı;  

Adı üzerinde, "Factory". Bu girişim fabrikasına çözmek istediğimiz soruna dair fikrimizi girdi olarak sokup çıktı olarak bu soruna dair somut bir girişimin temellerini görmek istiyorduk. Factory öylesine bir etkinlik değil bir zorunluluktu? Neden mi? Innovator’s Hypothesis adlı kitabında Michel Schrage çoğu kez "iyi fikirlerin pek işe yaramadığını söylüyor". Söz gelimi kilo vermek için bol egzersiz ve diyet iyi bir fikirdir ancak bu fikir obezite sorununu çözmez diye ekliyor. Aynı durumdaydık. İyi fikrimiz vardı ancak bunun somut bir şekle gelmesi "haydi başlayalım" heyecanı ile değil daha makul adımlarla ilerlemesi gerektiğine inanıyorduk. Factory bunu da yaptı, varsayımlarımızdan emin miyiz?" sorusu belki de aldığımız en önemli dersti. Bootcamp boyunca edindiğimiz bilgiler, sahiplerinin sesinden duyduğumuz somut tecrübeler, Teyit’in deneyimleri bizi "dönüştürdü". Şimdi ise ilk fikrimiz veya bundan sonra ortaya çıkacak başka fikirler ne olursa olsun atmamız gereken adımların (tabii gerekiyorsa atmamamız gereken adımların) ne olduğunu biliyoruz. Teyit ettik. Teşekkürler Factory.

geppetto

Eskişehir’den katılan 3 üniversite öğrencisinin oluşturduğu geppetto, Blockchain teknolojisini kullanarak değiştirilemez, şeffaf ve merkeziyetsiz bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla teyitçileri ve kullanıcıları bir araya getiren bir platform tasarlayan geppetto, teyitçilerin elini güçlendirerek yanlış bilgiyle mücadele ediyor.

geppetto’dan Ali Turan Çetin ise programla ilgili düşünceleri şöyle aktardı; 

Karmaşık ve çok yönlü bir problem olmasından dolayı yanlış bilgi problemi tek bir kuruluşun veya kişinin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Bu problemle başa çıkmak veya probleme karşı tutarlı çözümler üretebilmek için ana odak noktası yanlış bilgi olan bir topluluğa ihtiyacımız var. İşte bu noktada ülkemizde yanlış bilgi sorunuyla savaşın en başarılı temsilcilerinden teyit'in sorumluluğu üstüne alması ve bu topluluğu oluşturmak için Factory programını düzenlemesi hem çok değerli hem de örnek bir davranış. Farklı alanlardan ve farklı perspektiflerden katılımcıların bir araya gelerek yanlış bilgi sorununa multidisipliner çözümler ürettiği Factory programı bizim için kurguladığımız çözümün geçerliliğini ve sürdürülebilirliğini test edebilmemiz ve çözümümüze farklı bakış açıları getirebilmemiz açısından çok faydalı oldu. Programın düzenlenmesinde ayrıca büyük emeği olan Impact Hub Istanbul ve Joon ekibine de çok teşekkür ediyoruz. geppetto olarak Factory topluluğunun bir parçası olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz ve kendimizi hedef aldığımız soruna karşı çok daha güçlü hissediyoruz.

Program tasarımı ve kolaylaştırıcılığı üstlenen Impact Hub kurucu ortaklarından Semih Boyacı, programın odağındaki sorunların çözümünün ekosistem odaklı bir bakış açısını gerekli kıldığını belirtirken, bu sorunun ne denli büyük olduğunun Covid-19 sürecinde bir kez daha deneyimlendiğini belirtti. Boyacı, odaklandığı alanda başarılı olan ve etki yaratan sosyal girişimlerin bu gibi iş geliştirme süreçlerini desteklemesinin toplumsal faydayı artırdığı ve bu yüzden Teyit ekibiyle tematik bir kuluçka programı tasarlamanın anlamlı olduğu görüşünde.

Teyit kurucusu Mehmet Atakan Foça da programın yanlış bilgiyle olan mücadeleyi güçlendirmesinin yanı sıra, aynı soruna farklı çözümler getirmek isteyen kişi ve gruplarla da bir topluluk haline gelmeyi sağlayacağı inancında.

Bundan sonra ne olacak? 

Altı aylık kuluçka desteklerinden faydalanacak Turnusol ve geppetto ekibi Aralık 2020’ye kadar Teyit ve Impact Hub İstanbul’un sağlayacağı çeşitli desteklerden faydalanacak. Kuruluş aşamasında ekiplere beşer bin lira başlangıç hibesi, Teyit ve Impact Hub ağlarına erişim, altı ay boyunca danışmanlık, veri ve araştırma desteği bu aşamada önem verdiğimiz noktalardan.

Factory giderek büyüyen bir topluluk. Bilgi düzensizliğiyle mücadele etme gayesi güden her ekibi yaratmak istediğimiz yeni bilgi ve medya ekosisteminin bir parçası olarak görüyoruz. Bu bilgi ekosistemi doğru bilgi temelli, bilgiye erişimin adil, bilgi paylaşımının şeffaf ve işbirliğinin hüküm sürdüğü bir ekosistem. Bu ekosistemin hayalini kuranlarla birlikte önümüzdeki yıllarda Factory’de yeniden buluşmayı umuyoruz.