Nedir?

teyit.org yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

teyit.org böylece birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyor. teyit.org eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi için tıklayın.

IFCN İlkeler Kılavuzu İmzacısı

Bu arma, teyit.org’un organizasyonel ve editoryal süreçlerinin Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı‘nın prensipleriyle uyuştuğunu göstermektedir. teyit.org, çalışmalarında tarafsız olduğunu, hakkaniyetli davrandığını, kaynaklarının, finansal yapısının ve organizasyonunun şeffaf olduğunu, metodolojisinin herkese açık şekilde paylaşıldığını ve düzeltme politikasını yayınladığını Ağ’ın yönetimi kuruluna ve bağımsız değerlendiriciye ispat ederek İlkeler Kılavuzu’nun imzacısı olmaya ve bu armayı sitesine yerleştirmeye hak kazanmıştır.

Kurumsal Yapı

teyit.org sosyal etki odaklı, elde ettiği geliri dağıtmayan, kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir. Türkiye’de sosyal girişimler için uygun bir kurumsal altyapı bulunmadığı için çalışmalar birden fazla kurumsal yapının çatısı altında sürdürülmektedir.

Medya ve sosyal medya üzerine yapılan araştırmalar teyit.org adına Teyit Medya Araştırmaları Derneği tarafından yürütülür. Teknoloji ve eğitim geliştirme çalışmaları ise teyit.org adına Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Finansal Kaynaklar

Bu kısım en son 20 Ağustos 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Teyit yayınını devam ettirebilmek, insan kaynağını geliştirmek ve hizmet alımlarını sürdürebilmek için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel girişimlerin başvuruları için açılan Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından, bireysel desteklerden, ayni yardımlardan desteklenmekte, kurduğu iş birlikleriyle gelir elde etmektedir.

Kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim olarak Teyit bütçesini organizasyonun büyümesine ve sosyal etkinin derinleştirilmesine harcamaktadır. Kazanç hiçbir şekilde şirket ortaklarına dağıtılmaz.

2016

2016’da aldığımız ayni destekler

istasyon-logo

Teyit ilk toplantılarını yaptığı Nisan 2016 tarihinden Aralık 2017 tarihine dek, TED Üniversitesi İstasyon Sosyal İnovasyon Merkezi’nden, ofis alanı, öğle yemeği ve mentörlük desteği almıştır. Kurumun gelecek vizyonunun şekillenmesi, iş modellerinin geliştirilmesi, ekip yönetimi ve iletişim stratejisinin oluşturulması İstasyon’un danışmanlık ve mentörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

2016’da aldığımız fonlar

siv-dus-logo

Sivil Düşün AB Programı’na yapılan “teyit.org web sitesinin yayınlanması” başlıklı başvuru ile ₺9,770.00 iletişim desteği alınmıştır. Bu çalışma kapsamında teyit.org web sitesinin kurulması, 6 aylık hosting giderlerinin karşılanması ve Doğrulama El Kitabı’nın Türkçe çevirisinin basılması faaliyetleri uygulanmış, Doğrulama El Kitabı talep eden sivil toplum kuruluşları ve medya organizasyonlarına ücretsiz dağıtılmıştır. Programın işleyiş kuralları gereği, bütçe Teyit’e aktarılmamış, Sivil Düşün tarafından Teyit adına harcanmıştır.

british-embassy

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nin İkili İş birliği Programı’na yapılan “Kriz anlarında doğrulanmış ve doğru haber için portal geliştirilmesi” başlıklı başvuru ile £48,052.00 destek alınmıştır. Kasım 2016’da başlayıp Mart 2017’de sona eren 5 aylık çalışma ile iki editörün maaşları ve sigorta masrafları karşılanmış, Londra ve İstanbul’a çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş, Teyit editörlerinin iş akışını kolaylaştıran dubito isimli yazılımın beta sürümü ve web sayfalarının arşivini alan teyit.link geliştirilmiş, eğitmen eğitimi için kılavuz hazırlanmıştır.

2017

2017’de aldığımız fon

European Endowment for Democracy’e yapılan “teyit.org – doğrulama çalışma grubu” başlıklı başvuru ile €111,300.00 destek alınmıştır. Şubat 2017 ile Nisan 2018 arasında süren 13 aylık çalışma ile Teyit’in kurumsallaşma giderleri, dört editörün maaşları ve sigorta masrafları, hukuk ve muhasebe giderleri, doğrulama süreçlerini kolaylaştıracak dijital araçlara abonelik ücretleri, görsel ve multimedya tasarım masrafları, “İnternette nelerden şüphe ediyoruz?” başlıklı içgörü raporunun tasarımı ve basımı, iş modeli geliştirme, sosyal etki ölçümü için danışmanlık giderleri, iki editör için Gazetecilik Festivali’nin seyahat giderleri ile hosting ve websitesinin bakımı için gereken giderler karşılanmıştır.

2018

2018’de aldığımız bireysel destekler

Teyit fonların bütçe içindeki payını azaltarak, kullanıcı desteğinin ağırlıkta olduğu bir yapıya geçebilmek için Şubat 2018’de destek kampanyası başlatmıştır. Patreon platformu üzerinden aylık olarak gerçekleştirilen katkılarla 2018’de $4,517.00 destek elde edilmiştir. Kullanıcı destekleriyle Teyit’in Ankara’daki ofisinin giderleri karşılanmıştır. Tüm destekçilerimize katkıları için teşekkür ederiz.

2018’deki işbirliklerimiz

Teyit Mayıs 2018’de Facebook ile sözleşme imzalayarak, Facebook’un Türkiye’deki üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonu olmuştur. Bu iş birliği kapsamında Teyit Facebook’taki asılsız haberleri işaretleyerek, sitesinde yayınladığı analizlere yönlendirme yapmakta, Facebook ise bu asılsız haberlerin erişimlerini düşürerek daha az kullanıcıya ulaşması için çalışmaktadır.

Bu iş birliği kapsamında 2018’de Teyit $101,500.00 gelir elde etmiştir. Bu gelir hem var olan ekibin hem de ekibe yeni katılanların maaş, sigorta ve prim masrafları için harcanmış, İstanbul’da yeni bir ofis açılmış, yeni ofis için gereken harcamalar ile İstanbul’daki video biriminin ihtiyaç duyduğu prodüksiyon giderleri karşılanmıştır.

Facebook üçüncü taraf haber doğrulama programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

2018’de aldığımız fonlar

İsveç Konsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İş birliği Birimi İkili İş birliği Programı’na yapılan “Kutuplaşma karşısında bilgi aktivizmi” başlıklı başvuru ile ₺109,000.00 destek alınmıştır. Mart 2018’de başlayan ve Aralık 2019’a kadar süren çalışma kapsamında proje asistanı istihdam edilmiş, haber tüketicisinin internetteki medya alışkanlıkları üzerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yürütülen araştırmanın bulguları Aralık 2018’de “Medya Kullanımı ve Haber Tüketimi: Güven, Doğrulama, Siyasi Kutuplaşmalar” başlığıyla raporlaştırılmıştır.

siv-dus-logo

Aralık 2018’de Sivil Düşün AB Programı İletişim Desteği’ne yapılan başvuru ile “Medya Kullanımı ve Haber Tüketimi: Güven, Doğrulama, Siyasi Kutuplaşmalar”  başlıklı rapor İngilizce’ye çevrilmiş, yüzer adet baskısı yapılmıştır.

ABD Büyükelçiliği Large Grants Program’a yapılan “Factory: Yanlış bilgiyle mücadele için inovasyon ve tasarım” başlıklı başvuru ile $39,545.67 destek alınmıştır. Eylül 2018’de başlayan ve Haziran 2019’a dek süren çalışma kapsamında Ankara ve İstanbul’da design sprint etkinlikleri düzenlenerek, farklı disiplinlerden katılımcıların bir araya gelmesi sağlanmış ve yanlış bilgi problemine çözüm olabilecek yeni prototiplerin üretilmesi sağlanmıştır. Daha fazla aktörün yanlış bilgi sorununa yönelik çözümler üretmesi için tasarlanan Factory, Ankara’daki final etkinliği ile 2019’da 7 adet yeni çözüm önerisi çıkarmıştır.

2019

2019’da aldığımız bireysel destekler

Teyit fonların bütçe içindeki payını azaltarak, kullanıcı desteğinin ağırlıkta olduğu bir yapıya geçebilmek için Şubat 2018’de destek kampanyası başlatmıştır. Patreon platformu üzerinden aylık olarak gerçekleştirilen katkılarla 2019’un ilk yarısında $2,852.00 destek elde edilmiştir. Kullanıcı destekleriyle Teyit’in Ankara ve İstanbul ofislerinin giderleri karşılanmıştır. Tüm destekçilerimize katkıları için teşekkür ederiz.

Katkı verenler arasında yer almak için lütfen destek.teyit.org adresini ziyaret edin. Aktif destekçilerimiz;

Adem Aydil, Ahmet Çakan, Ahmet Yıldız, Ahmet Raşit YILMAZ, Ahmet Levent Tasel, Akın Rota, Ali Özcan, Ali KARABEY, Ali Burak Parım, Ali Diker, Alican Aktürk, Alper C., Anil Can Baykal, Anonymous, Aysen Ertur, Ayşegül Engür, Bağış Erten, Barış Bilgen, Başak Bostancıoğlu, Bekir Alper Paksoy, Berivan Elis, Bilgehan Bahçivan, Bulent Can Ulas, Burak Ersoy, Burak Direk, Burcu gunduz, Burkay Ozturk, Cabir Yavuz, caglar cakmak, cagtaa, Can Karalar, Can Kavanoz, Can Çitoğlu, Celil Bozkurt, Cembora Güngörmüş, Cenk Altı, Ceylan Özdem, Cinar Gercek, Çağrı Yalçın, Deniz Oguz, Deniz Irsıdar Uludağ, Derya Sel Bozkurt, Dincay Akcoren, Dr.K.Murat Ekşioğlu, Ege Ergenekon, Emin Okutan, Emre Kurt, Emre Koyuncu, Emre Toku, Engin Guven, Engin Ulusoy, engin polat, Eray Erdoğan, Eray Uysal, Erdal Karayazgan, Ertuğrul Ceylan, Evren Akal, Ezgi Yetim Arsava, Ezgi Guldal, Fatih Alp, Ferhan Ture, girisimci muhabbeti, gonca, GUZIN BEGUM ERDA, GÜLAY YÜCEL, hakan bilginer, Halit Kaya, Hamit Levent Evci, Hasan Zafer Elcik, Hatice ULAŞ, Hayrettiny Çelik, hüseyin dinçol, Irmak Alici, Itır Erhart, İbrahim Nail Acar, ibrahim sivrikaya, john doe, Kadir Kutlu Kaya, Gökçe Dinçyürek, Kaya Akan, Levent Başaran, Mark Stencel, Maytap, Mehmet akif erek, Melike Ceren İnan, Melike Olgu Okumus, Mert, Mert Torun, Merve Nur Okutan, Mesut Çiçek, Mustafa İncel, Mustafa tosmur, Mustafa Basaran, Mustafa Yaşar Soydaş, nihan gider, Oktay Kilic, Oray Egin, Orhan Somuncu, Orkut Murat Yılmaz, Osman Coskunoglu, Ozan Dizman, Özgün Dünyaoğulları, PELİN PERVİN ÇAVUŞ, Pelin Çiftci, Reha Özer, Renay Onur, S k, Sam Dubberley, Sami Can Tandoğdu, Selkan Kaya, Serhan Lokman, Serhat Bilyaz, Sinan Direk, Sunay Demircan, T Emre, Tamer Aktaş, Taner yavuz, Tolga YILDIRIM, Tolga İnam, Tuğçe Işıkdoğdu, Turgut Derman, Tutku Sönmez, Tülay Atila, Uğur Cevdet Aykaç, Volkan Ercan Varlı, Yavuz Arslan, yesatalim, Yusuf Ziya Uyanık, Zafer Ipekci, Zafer Gunduz, Zeynep Meydanoğlu, ZÜHTÜ KAYALI ve 1 anonim.

Tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. 

2019’daki işbirliklerimiz

Teyit Mayıs 2018’de Facebook ile sözleşme imzalayarak, Facebook’un Türkiye’deki üçüncü taraf haber doğrulama organizasyonu olmuştur. Bu iş birliği kapsamında Teyit Facebook’taki asılsız haberleri işaretleyerek, sitesinde yayınladığı analizlere yönlendirme yapmakta, Facebook ise bu asılsız haberlerin erişimlerini düşürerek daha az kullanıcıya ulaşması için çalışmaktadır.

Bu iş birliği kapsamında 2019’un ilk yarısında Teyit $172,900.00 gelir elde etmiştir. Facebook’tan elde edilen gelirin büyük kısmı ile insan kaynakları giderleri karşılanırken, Ankara’da Teyit ekibi için daha büyük bir ofis tutularak ofisin ihtiyaçlara uygun iç dizaynı yaptırılmıştır. Ayrıca elde edilen gelir ile Teyit ekibine iç eğitimler sağlanmış, yurtdışındaki etkinliklere seyahat giderleri karşılanmış, yeni bir websitesinin tasarımına başlanmıştır.

Facebook üçüncü taraf haber doğrulama programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

2019’da aldığımız fonlar

Heinrich Böell Derneği’ne yapılan “Medyaya neden güvenmiyoruz?” başlıklı başvuru ile ₺25,000.00 destek alınmıştır. Temmuz 2019’da başlayan çalışma ile Türkiye’deki ana akım medyaya duyulan güven erezyonu araştırılmış, araştırma Teyit’in YouTube kanalındaki #teyitpedia serisinin dördüncü bölümü olarak yayınlanmıştır.

ABD Büyükelçiliği Large Grants Program’a yapılan “Factory: Yanlış bilgiyle mücadele için inovasyon ve tasarım” başlıklı başvuru ile $53,590.00 destek alınmıştır. 2018’de gerçekleştirilen Factory etkinliklerinin devamı niteliğinde olacak design sprint programı, Eylül 2019’da başlayacak ve Eskişehir ile İzmir’de uygulanacak.

European Climate Foundation’a yapılan “Reality Check on Climate Change” başlıklı başvuru ile $17,950.00 destek alınmıştır. Eylül 2019’da başlayacak faaliyetler Aralık 2019’a kadar sürecek, Türkiye’de iklim değişikliği hakkındaki yanlış bilgiler ve çarpıtmalar tespit edilerek 5 bölümlük belgesel serisine dönüştürülecektir.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Avrupa Birliği Programı’nın Basın Evi Destek Aracı’na yapılan “Yanlış bilgiyle mücadele eden aktörleri güçlendirme ve artırma” başlıklı başvuru ile ₺49,610.00 destek alınmıştır. Programın kuralları gereği, destek Teyit adına Gazeteciler Cemiyeti tarafından harcanacaktır. Destek kapsamında Teyit’in Ankara’daki ofisinin bir yıllık kira ve aidat giderleri ile, Nisan 2020’deki Uluslararası Gazetecilik Festivali’ne katılımı ve Haziran 2020’deki Global Fact’e katılımı karşılanmıştır.