Podcast

Teyit ‘t cetveli’ ile podcast dünyasında

Teyit artık podcast dünyasında. Mehmet Atakan Foça, Gülin Çavuş ve Emre Saklıca tarafından hazırlanan t cetvelinde teyitçilerin merceğine takılan araştırmaları, gelişmeleri ve yenilikleri konuşuyor, dezenformasyonu yaygınlığını anlamaya, doğru bilginin gücünü yaygınlaştırmanın yöntemlerine dair fikir yürütüyor.