Factory

Factory Programı

Nedir?

Factory, Teyit’in bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına çözüm geliştiren ekipleri desteklemek için Impact Hub İstanbul içerik partnerliğinde yürüttüğü bir topluluk ve kuluçka programı.

2019 yılında yanlış bilgi sorununa farklı çözümler bulabilmek için geliştirilen program, 2020 yılında bir kuluçka ve topluluk programına dönüştü. Artık Türkiye’de bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına yenilikçi model üretenler için bir destek mekanizması işlevi görüyor.

Factory, Teyit’in ortak değerlerde buluşmayı kolaylaştıran mekanizmalar kurmak ile bilgi ekosistemindeki aktörlerde ekosistem bilinci yaratmak hedeflerine karşılık geliyor.

Neden?

Bilgi ve medya ekosisteminde sürdürülebilir gelir modellerinin eksikliği, yenilikçi model ve çözüm üretenlerin destek mekanizmalarına erişememesi, ana akım medyaya olan güvenin erozyona uğraması ve bilgi düzensizliği gibi sebepler, sistem seviyesinde bir değişimi zorunlu kılıyor.

Factory, bilgi ve medya ekosisteminin bu sorunlarına çözüm üretecek sosyal fayda odaklı aktörlere yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen bir aracı kuruluş olma görevini üstleniyor.

Nasıl?

Kuluçka

Kuluçka programıyla her sene bilgi ve medya ekosistemindeki yerleşik sorunlara çözümler geliştirmeyi amaçlayan fikir aşamasındaki ekiplere iş planlarını olgunlaştırabilecekleri altı aylık stratejik planlama ve danışmanlık, iş geliştirme, iletişim ağı ve çalışma alanı desteği veriliyor. Ayrıca kuluçka ekipleri bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına çözüm geliştiren diğer ekiplerle de bir araya gelerek birbirlerinden beslendikleri, işbirlikleri kurabildikleri bir topluluğun parçası oluyor.

Topluluk

Topluluk programıyla bilgi ekosistemindeki sorunlara çözümler üreten ekiplerin aktif rol oynadığı bir topluluk yaratarak, çözüm alternatifleri arasındaki işbirliklerini kolaylaştırmayı, aynı amaca hizmet edenleri bir araya getirerek ortak değerler üzerine kurulu bir ekosistem yaratmayı amaçlıyoruz.

Programın hedef kitlesi

Factory kuluçka ve topluluk programı ile yeni nesil dijital yayıncılara, nitelikli ve doğru bilginin üretimi, yaygınlaştırılması ve erişiminin kolaylaştırılması için araç veya yöntem geliştiren sosyal girişimlere, doğru bilginin şeffaf ve adil şekilde erişilebilir olması için çalışan bilgi aktivistleri ve medya girişimlerine ulaşmayı hedefliyor.

Factory programı hakkında daha fazla bilgiye factoryprogram.org bağlantısından ulaşabilirsiniz.