Araba

Kaynaklar

Vimeo, ghostCRASH, 29 Mayıs 2018

Vimeo, boy-crash, 20 Mayıs 2018

YouTube, İlk olayın kaza görüntüsü, 14 Nisan 2016

YouTube, İkinci olayın kaza görüntüsü, 28 Haziran 2018

Ok.ru, Üçüncü olayın kaza görüntüsü, 26 Kasım 2017

YouTube, Dördüncü olayın kaza görüntüsü, 14 Ekim 2017

Rusdtp.ru, Beşinci olayın kaza görüntüsü, 18 Haziran 2017

YouTube, Altıncı olayın kaza görüntüsü, 7 Temmuz 2015

YouTube, Yedinci olayın kaza görüntüsü, 26 Haziran 2016

YouTube, Sekizinci olayın kaza görüntüsü, 5 Nisan 2017

YouTube, Dokuzuncu olayın kaza görüntüsü, 23 Eylül 2016

YouTube, Onuncu olayın kaza görüntüsü, 29 Ocak 2018

YouTube, Onbirinci olayın kaza görüntüsü, 28 Ağustos 2017

Snopes, Konu hakkında yayınlanan analiz, 9 Temmuz 2018