Teyit etkisi (5): Sosyal girişimcilere açılan kapımız

Teyit’in Ankara’daki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendiren bir etkiye sahip olduğunu ifade etmek mümkün.


27/10/2021 16:30 4 dk okuma

Bu içerik 1 yıldan daha eski tarihlidir.

Teyit’in bir hayali var. Bu kurum eleştirel düşünmenin bilgi ekosistemindeki tüm öznelerin ortak değeri olacağı bir dünyayı kurma derdinde. Bu hedef elbette büyük, ama bir sosyal girişimin kısa vadeli küçük hayallerle yola koyulması da tatsız olurdu. Teyit, bir sosyal girişim olarak sürdürülebilir bir yapı altında büyük bir hedefe doğru planlı, adım adım ilerlemeyi anlamlı buluyor. Yaklaşık beş senedir bireyler ve kurumlar nezdinde dönüşümü tetikleyecek hamlelerle, bilgi ekosisteminde sistemik bir değişim hedeflediğini göstermeye çalışıyor.

Teyit’in önüne koyduğu hedef, tek başına Teyit’in gerçekleştiremeyeceği kadar büyük. Bu nedenle kurum, benzer yaklaşımlara sahip paydaşlarını güçlendirerek onlarla aynı hayalde buluşmak, birlikte mücadele vermek istiyor. Kendini bir sosyal girişim olarak sınıflandıran Teyit’in, sosyal girişimcilik ekosisteminde etkisini hissettirmek istemesi kaçınılmaz.

Teyit’in sosyal girişimcilik ekosistemi üzerindeki etkisini, bağımsız sosyal etki danışmanı Tuba Emiroğlu’nun katkısıyla bu ekosistemden farklı isimlerle gerçekleştirilen bir dizi görüşme üzerinden anlamlandırmaya çalıştık. Çalışma üç noktada Teyit’in etkisini görmeye odaklanıyordu:

  1. Teyit’in sosyal girişimcilik farkındalıği oluşturmaya etkisi
  2. Teyit’in sosyal girişimcilere rol model olmada yarattığı etki
  3. Teyit’in sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye etkisi

Sosyal girişimcilik ekosisteminin Türkiye’de yakın tarihte gelişmeye başladığı ve Teyit gibi belirli noktalarda başarı sağlamış girişimlerin de sivrildiği tespitinde bulunmak yanlış olmaz. Teyit’in sosyal girişimcilik ekosisteminde varlığını erken göstermesi ve ekosistemden beslenerek büyümeye çalışması, başarı getiren etmenler arasında. Teyit bir garajda kurulmadı, toplumdan izole büyümesi mümkün değildi. Teyit, kuruluş aşamasında TED Üniversitesi bünyesindeki İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi’nde faaliyet gösteren, farklı sosyal girişimcilik projeleri ve ağlarında gezinerek bu birikimi ekibine aktarmaya gayret eden bir kurum oldu. Burası, ekosistemdeki dört yıllık deneyimini düzenlediği Factory gibi programlar aracılığıyla paylaşmaya gayret ediyor, farkındalık yaratmaya çabalıyor.

sosyal etki gorus 1

Teyit’in sosyal girişimcilikte yarattığı farkındalık görüşmelerde sık sık dile getirilmiş olsa da, Teyit’i toplum genelinde her 100 kişiden ancak 17’sinin bildiğini hatırlatmakta fayda var. Sosyal girişimcilik ekosisteminin parçası olan veya olmak isteyenler arasında Teyit’in ne kadar bilindiğine dair elimizde şimdilik nesnel bir veri bulunmuyor. Ancak görüşmelerden, bir sosyal girişim olarak Teyit’in ve bir sosyal girişimci olarak Teyit’in kurucusu Mehmet Atakan Foça’nın “ilham verici birer vaka” olarak görüldüğü anlaşılıyor. 

Bunda Factory programının etkilerini görmek mümkün. Program kapsamında farklı ekiplerce belirli bir iş modelinin de geliştirildiği bu yapıda, Teyit’le benzer hayalleri paylaşan ve gelecek vaadeden sosyal girişimlerin Teyit’i rol model olarak gördüğü anlaşılıyor.

sosyal etki gorus 2

Teyit’in yerel etkisi: Ankara’da sosyal girişimcilik

Sosyal girişimcilik ekosistemi, Türkiye’de İstanbul merkezli gelişiyor. Teyit ise Ankara merkezli. Burada kurulması, sosyal girişimcilerle burada buluşması ve faaliyetlerini başkentte sürdürmesi, Ankara ekosistemini de etkiliyor.

sosyal etki gorus 4

Ankara’da Teyit’in yanı sıra, farklı güçlü sosyal girişimlerin de varlık göstermesi, bu kurumların, Ankara ile İstanbul sosyal girişim ekosistemleri arasında köprü işlevi görmesine neden oluyor. Bu, iki kenti sosyal girişimcilik ekseninde yakınlaştırmanın olası uzun erimli getirileri üzerine düşündürüyor.

sosyal etki gorus 3

Böyle bakarak, Teyit’in Ankara’daki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendiren bir etkiye sahip olduğunu ifade etmek mümkün. 

Zaman içinde farklılaşan düzeylerde de olsa dört yıllık serüvenin ardından Teyit’in bugün sosyal girişimcilik alanında bir farkındalık yaratmak için attığı adımların karşılık bulduğunu, yer yer rol model olabildiğini ve bu ekosisteminin güçlendirilmesinde, özellikle yerelde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Tabi Teyit’in nihai hayallerine ulaşabilmesi için, bu etkinin sürdürülebilirliğini sağlamaya kafa yorması ve sosyal girişimcilik ekosistemindeki etkisini kuvvetlendirmesi şart.

Katkı verenler: Mert Can Yılmaz, Selin Yıldız, Sarper Erinç Aktürk, Tuba Emiroğlu, Ekin Yıldırım, Tuna Semir Akpınar

factorybanner