Sağlık dezenformasyonuyla mücadelede yeni partnerimiz: EMSA Türkiye

Teyit halk sağlığını tehdit eden şüpheli bilgilerle mücadele etme çabasını, EMSA Türkiye (Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu) ile partner olarak bir adım öteye taşıyor.


03/06/2021 09:12 3 dk okuma

Bu içerik 1 yıldan daha eski tarihlidir.

Teyit, dört seneyi aşkın bir süredir internette yayılan yanlış ve şüpheli bilgilerle mücadele ediyor ve sağlık bu mücadelenin en hayati alanlarından. Tıp terminolojisi ve bilgisinin sindirilmesi güç; fakat doğru tıbbi bilgilerin gündelik hayatımızda işler bir hale gelmesi için çabalıyoruz. Bu çabamızda yalnız da sayılmayız. Doğru ve herkes tarafından anlaşılabilir tıbbi bilgi perspektifinde sistem seviyesinde çoğulcu bir dönüşümün elzem olduğunu düşünüyor, bu alanda aktif rol oynayan diğer paydaşlarla çalışmanın gereğine inanıyoruz. EMSA Türkiye ile partnerliğimiz de bunun somut bir örneği niteliğinde.

Tıp öğrencilerinin değiştirici gücüne inanıyoruz

EMSA (The European Medical Students´ Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu) dünyada 110’dan fazla tıp fakültesinden 150 binden fazla öğrenciyi temsil eden, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarca  tanınan EMSA, tüm bu kurumlarla yakın ilişkilere de sahip. EMSA, tıp öğrencilerini her anlamda geliştirmeyi, bunun yanında da dünya sağlık sistemine katkı yapan projeler yürütmeyi ve yön vermeyi amaçlıyor.

Teyit, EMSA Türkiye temsilciliği ile partner olarak, halk sağlığını tehdit eden şüpheli bilgilerle mücadele etme çabamızda birlikte güçlenmeyi hedefliyor.

Sağlık okuryazarlığının artması ve doğru tıbbi bilgi erişiminin yaygınlaşması için, Teyit’in tıp fakültesi öğrencileri ile bir araya gelmesi, gençlerin yanlış bilgi sorununu kavramaları ve bu mücadelenin aktif bir parçası olmaları açısından kıymetli. Tıp fakültesi öğrencilerini “geleceğin doktorları” olarak görüyor; doğru ve herkes tarafından anlaşılabilir sağlık bilgisinin önemini anlatırken geleceğin doktorlarının desteğini yanımızda hissetmekten heyecan duyuyoruz.

EMSA Türkiye ve Teyit ne yapmayı amaçlıyor?

EMSA Türkiye ile birlikte sağlık dezenformasyonu konusunda çalışmak üzere yanlış bilgi sorununa birbirinden hevesli tıp öğrencilerinden oluşan bir “doğru bilgi çalışma grubu” oluşturduk. Çalışma grubuna dahil olan öğrencilerle, gözlemlediğimiz ihtiyaç ve deneyimlere dayanarak, partnerlik hedeflerimizi şu şekilde sıraladık:

  • kişilerin sağlık okuryazarlığı becerilerini güçlendirmek
  • dijital kaynaklar üzerinden erişilen sağlık bilgisinin; doğruluk, güvenilirlik, güncellik ve kapsam yönünden değerlendirilmesi gerekliliği üzerine farkındalık yaratmak 
  • herkes için anlaşılabilir bir sağlık bilgisi atmosferi inşaasına katkı vermek
  • doğru sağlık bilgisine erişimi artıracak materyaller üretmek
  • tıp öğrencilerinin yanlış bilgi sorununa karşı farkındalıklarını artırmak 
  • teyitçilerin sağlık teyitçiliği alanında kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak

Herkes için anlaşılabilir ve doğru bilgiye dayalı bir atmosfer oluşturmak üzere çalışmaya başladık bile. İzmir Ekonomi Üniversitesi gönüllülük projelerinde çalışmaya başladığımız sağlık terimleri - infodemi sözlüğü çalışmalarına EMSA Türkiye doğru bilgi çalışma grubu ile devam ediyoruz. İnfodemi Sözlüğü ile sağlık alanında anlaşılmadığı için yanlış bilgiye yol açan ya da açabilmesi mümkün tıbbi terimlerin sadeleştirilmesini hedefliyoruz.

Sözlük çalışmaları sürerken, bazı terimlerin sadeleştirilmeden bilinmesi gerektiğini fark ettik ve halk sağlığı açısından günlük hayatımızda yer etmesi gerektiğini düşündüğümüz terim hakkında “1-2-3 Tıp” konseptli video serileri hazırlamaya başladık. 

Teyit, farklı şekillerde sağlık dezenformasyonu ile mücadele ediyor ve sağlık okuryazarlığının gelişmesi için çaba sarf ediyor. EMSA Türkiye ile birlikte, tıp öğrencileriyle yanlış bilgi sorununa dair tartışmalar, buluşmalar, atölyelerde buluşacağımız keyifli bir döneme girdik. Birlikte güçlendiğimiz partnerliğimiz boyunca öğreneceğimiz ve üreteceklerimizi sizlerle bir an önce paylaşmayı umut ediyoruz.

EMSA Türkiye, Hakkında
02/06/2021