Eleştirel dijital okuryazarlık için öğretmenlerle birlikte

Eleştirel düşünmenin okul sıralarında da ortak değer olduğu bir dünya için öğretmenlerin değiştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyor; birlikte üretebilmenin hepimizi güçlendireceğini düşünüyoruz.


23/02/2021 13:07 3 dk okuma

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Öğretmenlerle birlikte güçleneceğimiz ve eleştirel dijital okuryazarlığı derinlemesine tartışacağımız heyecanlı bir döneme giriyoruz. Uzun süredir Öğretmen Ağı ekibi ile birlikte öğretmenlerin katkılarıyla üzerine düşündüğümüz ve tasarladığımız projemiz, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle yola çıktı. 20 Şubat’ta “Yanlış bilgiyle ilgili yanlışlar” temalı ilk atölyemizde Öğretmen Ağı Değişim Elçisi katılımcılarımızla buluştuk. 

İlginizi çekebilir: Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık III: Öğrenme ve güçlenmeyi desteklemek

Öğretmenlerin değiştirici ve dönüştürücü gücünden destek alıyoruz

2021 itibariyle değişim teorimiz üzerinde yeniden çalışarak Teyit’in değişim hedefini yeniledik: “Eleştirel düşünmenin bilgi ekosisteminin ortak değeri olduğu bir çağın oluşumuna katkıda bulunmak” istiyor ve bunun için çalışıyoruz. 

Eğitim ve gelişim alanında yaptığımız faaliyetler, kurduğumuz işbirlikleri ve birlikte güçlenme hevesimiz de, bu değişim hedefinin önemli bir parçası. Eleştirel düşünmenin okul sıralarında da ortak değer olduğu bir dünya için öğretmenlerin değiştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyor;  birlikte üretebilmenin hepimizi güçlendireceğini düşünüyoruz. 

Dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerileri “eleştirel dijital okuryazarlık”ta kesişiyor

Dijital okuryazarlık, medya, dijital medya, haber, bilgi okuryazarlıkları gibi pek çok alana temas ediyor. “Eleştirel dijital okuryazarlık” ise eleştirel düşünmenin, dijital çağın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. 

Eleştirel dijital okuryazarlık, bilgiye erişme, bilgiyi işleme, anlamlandırma, güvenilir kaynaklara ulaşabilme, nitelikli kaynakları tespit edebilme, dijital çağda etkin olarak katılım gösterebilme, çevrimiçi güvenlik, dijital esenlik gibi kavramları tanıyabilme gibi pek çok beceriyi beraberinde getiriyor.  

Öğretmenleri odağına aldığımız projemizin kurgusunu Ekim 2020 tarihinde yaptığımız ve Öğretmen Ağı aracılığıyla Öğretmen Ağı Değişim Elçileri arasında yaygınlaştırdığımız “Öğretmenlerin diijital okuryazarlık deneyimi ve öğrencilerle işlenen derslerde ihtiyaçlarını tespit anketi”ne ve Kasım ayındaki ilk Öğretmen Ağı Değişim Elçileri ve Teyit deneyim paylaşımı buluşmasına dayandırıyoruz. 

312 öğretmenin katıldığı ankette, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 65’i daha önce öğrencilerinin dijital okuryazarlık konusunda güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmediğini belirtiyor. Fakat ankete katılan öğretmenler kendilerini yetkin hissettiklerinde dijital ve medya okuryazarlığı konusunda öğrencileri (yüzde 96’sı) ve velilerini (yüzde 89’u) bilgilendirmek isteyeceklerini söylüyor. Ayrıca öğretmenler, kendilerinin ve öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişmesini önemsiyorlar. İhtiyaçlarını etkinlik önerileri, eğitim materyalleri, atölyeler ve alanında uzman kişilerle işbirliği olarak tespit ediyorlar.

Gözlemlediğimiz ihtiyaç ve deneyimlere dayanarak Öğretmen Ağı ile birlikte oluşturduğumuz ve Ekim 2021’e kadar sürecek projemiz boyunca hedeflerimiz:

  • eleştirel dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirmek 
  • öğretmenlerin kendi deneyimlerini paylaşabileceği bir alan açmak 
  • sınıf ortamına eleştirel düşünmeyi teşvik eden etkinliklerin taşınmasına katkıda bulunmak
  • sınıf içi etkinlikleri ve materyalleri birlikte üretmek  
  • yanlış bilgi çağındaki kavramları tartışmaya açmak  
  • dijital medya, bilgi düzensizliği konularında kavramsal güçlenme sağlamak 

ogretmenler icin elestirel

Ayrıca projenin sonunda öğretmenlerle birlikte deneyimlediklerimizi ve üreteceğimiz etkinlik önerilerini derleyeceğimiz bir el kitabı çıkarmayı hedefliyoruz. 

Teyit pek çok farklı katmanda yanlış bilgiyle mücadele ediyor ve eleştirel dijital okuryazarlığın gelişmesi için çalışıyor. Öğretmen Ağı ile birlikte, öğretmenlerimizle senkron ve asenkron tartışmalar, buluşmalar, atölyelerde buluşacağımız uzun ve keyifli bir sürece girdik. Umuyoruz ki, burada edindiklerimizi ve birlikte üreteceklerimizi sizlerle de yakın zamanda paylaşacağız.