Sinefin Gış

Sinefin Gış

Sinefin Gış

İdari Asistan

Orta Doğu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Y-PEER Türkiye’de (Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği) gençlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları hakkında doğru bilgiye erişebilmeleri için akran eğitmenliği yaptı, kurumun gönüllü iletişim koordinatörlüğünü üstlendi. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. GAİA Dergi için gönüllü çeviriler yaptı.