Selin Ayaeş

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Tallin Teknoloji Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri ve e-Devlet Teknolojileri ve Servisleri üzerine yüksek lisans yaptı. Günlük Hayatta Fenomenoloji, Dijital Uçurum gibi çalışmaları mevcut. Medya Okuryazarlığı, Sürdürülebilirlik ve Çocuk İşçiliği üzerine eğitimler aldı.