Mert Can Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimine Uppsala Üniversitesi Barış ve Çatışma Çalışmaları Bölümünde devam ediyor. Departmanda çıkarılan Pax et Bellum Journal isimli yayının baş editörlüğü görevini yürütüyor. Üzerinde çalıştığı alana dair çeşitli çeviri çalışmaları içerisinde yer alıyor ve alana dair çeşitli yaklaşımları Türkçe literatüre kazandırma çabasında.