Mert Can Yılmaz

Hevesli bir teyitçi ve Uppsala Üniversitesi'nin Uppsala Çatışma Verileri Programı'nda (UCDP) bir araştırma asistanı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını ise Uppsala Üniversitesi'nde Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında tamamladı.