Üniversitelerin güzel sanatlar bölümleri ve konservatuvarlar kapatılıyor iddiası

Üniversitelerin güzel sanatlar bölümleri ve konservatuvarlar kapatılıyor iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ
Bu içerik 6 yıldan daha eski tarihlidir.

10 Mayıs tarihli ve 30062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 27046 sayılı ‘Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmeliğin ardından sosyal medyada, üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinin ve konservatuvarların da kapatılacağı iddiaları gündeme geldi. Insanhaber sitesi ise yönetmeliğin kaldırılmasını “Konservatuvarlar Kapatılıyor Mu?\" başlığı ile haberleştirdi.

guzel sanatlar kapatiliyor iddiasi

Ancak bu iddia doğru değil. Yönetmeliğin kaldırılması üniversitelerin güzel sanatlar bölümleri ya da konservatuvarların kapatılması anlamına gelmiyor.

Üniversitelerdeki güzel sanatlar bölümleri ve konservatuvarlarla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile yapılmakta. Kaldırılan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güzel sanatlar alanında özel yetenekli ilk ve ortaokul seviyesindeki çocukların yetiştirilmesi için eğitim kurumlarının kuruluş ve işleyişlerini düzenlemek amacıyla 2008 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kaldırılan 2008 tarihli bu yönetmeliğin ikinci maddesinde, yönetmeliğin “güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumları ile alınacak diğer tedbirleri” kapsadığı belirtiliyordu.

MEB'den bilgi notu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın Müşavirliği tarafından teyit.org’a gönderilen bilgi notunda yönetmeliğin kaldırılmasının sebebi olarak 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmeliğin aynı hükümleri kapsaması olduğu belirtildi. Bilgi notunda konuyla ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6 Kasım 2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği hazırlanmıştı. 15 Ocak 2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği” nin amacında da “Güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde Devlet konservatuvarlarına bağlı olarak açılan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin eğitim-öğretim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir” ifadesine yer verilmektedir. Bu nedenle, Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde yer alan hükümler Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde yer aldığından uygulamada kullanılmayan söz konusu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır

Yani 2015’te Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği, 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği ile aynı hükümleri kapsadığı için kaldırıldı.

Eğitim Sen eski Başkanı eğitimci-yazar Alaaddin Dinçer de, sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını belirterek teyit.org’a şunları söyledi:

“Bu üniversitelerdeki güzel sanatlar bölümlerinin ya da konservatuvarların ya da güzel sanatlar liselerinin kaldırılması ile ilgili değil. 2015’te çıkan yönetmeliğin 2008’de çıkan yönetmeliği kapsaması ve bu nedenle yönetmeliğin kaldırılması hiçbir sorun arz etmez. Sosyal medyada ya da medyada çıkan üniversitelerdeki güzel sanatlar bölümlerinin, konservatuvarların kapatılması ya da özel yetenek sınavının kaldırılması gibi haberler, iddialar gerçek değil. Şu an kaldırılan yönetmelikle kapatılan herhangi bir kurum yok.

Görüştüğümüz üniversitelerin güzel sanatlar bölümü yöneticileri, bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını ve yönetmeliğin kendileri ile ilgili olmadığını belirttiler.