Suudi Arabistan Maliye Bakanı’nın Türkiye'ye savunmasız dediği iddiası

Suudi Arabistan Maliye Bakanı’nın Türkiye'ye savunmasız dediği iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

Bakan Aljaadan vulnerable yani savunmasız kavramını Türkiye için kullanmıyor.

Bakan bu kavramı borç verdikleri düşük gelirli ülkeler için kullanıyor.

Ayrıca bakan vulnerable kelimesini "debt vulnerabilities" olarak yani "borç açıkları" anlamında kullanmış.

Türkiye’den bahsettiği kısımda ise Pakistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkelere bölgesel desteklerinin devam edeceğini söylüyor.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammet Aljadaan, 18 Ocak 2023’te İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Aljaadan buradaki konuşmasının ardından Bloomberg’de bir söyleşiye katıldı.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde yapılan haber ve paylaşımlarda Maliye Bakanı Aljaadan’ın, röportajda “Türkiye gibi savunmasız ülkeleri destekleyeceğiz” dediği iddia edildi. 

suudi arabistan bakan iddia

Bakan Aljaadan, ekonomik olarak savunmasız kavramını Türkiye için kullanmıyor

Muhammet Aljadaan'ın konuşmasının video kaydına Bloomberg’ten ulaşılabiliyor.

Konuşmasının tamamı incelendiğinde bakanın vulnerable yani savunmasız kavramını nasıl ve hangi bağlamda kullandığını görmek mümkün.  

Söyleşiyi yapan gazeteci, Aljaadan’a ekonomik anlamda en çok endişelendiği şeyi soruyor, bakan ise, “En savunmasız ülkeler için gerçekten endişeleniyorum. En savunmasız ülkeler, düşük gelirli ülkeler. Borç açıkları gerçekten ciddi.” yanıtını veriyor. 

Vulnerable tek başına savunmasız anlamı taşıyor olsa da, bakanın kullandığı “debt vulnerable” ekonomik bir terim olarak “borç açığı” ya da “borç kırılganlığı” anlamı taşıyor. Bu kavram yüksek borcu olan ve temerrüde düşebilecek ülkeler için kullanılıyor.  

Bakan, borç açığı kavramını kullanırken, Türkiye’den değil, borç verdikleri tüm ülkelerden söz ediyor. 

Interviewer: What are you most worried about in terms of recession. […] What are you most worried about globally?
Gazeteci:
Ekonomik durgunluk konusunda, küresel boyutta en çok endişelendiğiniz şey ne?

Al-Jadaan:
I’m worried really about the most vulnerable nations. Most vulnerable countries, low-income countries. Debt vulnerabilities are really serious. We are seeing defaults and we are likely to see even more defaults. And we need work with institutions to make sure that we find solutions. Saudi during the G20 Presidency put forward the DSSI, the common framework to help restructure the low-income countries’ debt.
Aljaadan:
[Ekonomik açıdan] Kırılgan ülkeler için endişeleniyorum. Kırılgan ve düşük gelirli ülkeler için. Bu ülkelerin borç kırılganlıkları ciddi durumda. Temerrüde düşen ülkelerle karşılaşıyoruz ve muhtemelen daha da fazlasıyla karşılaşacağız. İşe yarayan çözümler bulmak için çeşitli kurumlarla çalışmamız gerekiyor. Bunun için, 2020 G20 Riyad Zirvesi’nde, düşük gelirli ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak bir ortak çerçeve olan DSSI’ın (Borç Ödeme Erteleme Girişimi) temellerini atmıştık.

Interviewer:
Debt vulnerability and defaults, those are big words. Do we face a global risk of a major default this year?
Gazeteci:
Borç kırılganlığı ve temerrütler, bunlar ciddi sorunlar. Bu yıl küresel çapta bir temerrüt riskiyle karşı karşıya mıyız?

Al-Jadaan:
I think there will be serious risks in certain countries. It is not about […] the debt itself but what it means. It means a lot of issues for the people in this countries. A lot of difficulties, they will not be able to deal with inflation. More then 10 countries are now paying more than 10 percent on their debt. How are they going to afford it?
Aljaadan:
Bazı ülkelerde ciddi riskler olacağını düşünüyorum. Ama mesele […] borcun kendisi değil, ne anlama geldiği. Bu borçlar, bu ülkelerde yaşayanlar için pek çok sorun doğuruyor. Enflasyonla baş edemiyorlar. 10'dan fazla ülke şu anda borcunun yalnızca yüzde 10'undan fazlasını ödüyor. Bunu nasıl karşılayabilirler ki?

Aljaadan’ın Türkiye’den bahsettiği bölümde gazeteci, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere bölgesel destekte ne durumda oldukları sorusunu yöneltiyor. Aljaadan ise, “Bu uluslara yardımcı olacak gerçekten daha fazla odaklanma ve hatta reform, ekonomik reform getirmek önemlidir. Bu desteği sağlamak için bölgesel olarak çalışıyoruz. Pakistan, Türkiye, Mısır…” ifadelerini kullanıyor. 

Bu cevap boyunca bakan debt vulnerable ya da vulnerable kelimelerini kullanmıyor.

Interviewer: That is where sustainability comes in. But with that comes regional policy with Pakistan, Turkey, Egypt. I want to drill into Pakistan. A huge outreach, I would say, to deliver stability to some of those countries that are at risk on the debt side. […]
Gazeteci:
Sürdürülebilirlik de burada devreye giriyor. Ama bununla birlikte Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle bölgesel politika konusuna geliyoruz. Pakistan’ı detaylıca konuşmak isterim. Borç riski olan bazı ülkelerde istikrar sağlamak için büyük yardımlar yapıyorsunuz. […]

Al-Jadaan:
If you talk about region, you need to talk wider than Pakistan. There is Pakistan, there are other countries in the region that need support. Saudi Arabia has been in the first place that support the region. It is very important to bring stability. It’s important to bring really more focus and even reform, economic reform that will help these nations. We are working with regional to provide that support. Pakistan, Turkey, Egypt… we are providing a lot of support to Egypt and we will continue to. Not directly through just grants and deposits but also through investments. We are investing heavily in these countries and we will continue to look for opportunities to invest.
Aljaadan:
Eğer bölgesel politikadan bahsediyorsak, Pakistan’dan daha geniş ölçekte konuşmamız gerekiyor. Bölgede desteğe ihtiyacı olan Pakistan dışında da ülkeler var. Suudi Arabistan, bölgeye destek verenlerin başında geliyor. İstikrar sağlamak çok önemli. Bu uluslara yardımcı olmak için bu konulara daha fazla odaklanmamız, hatta ekonomik reformlara odaklanmamız gerekiyor. Bu desteği sağlamak için bölgede çalışmaya devam ediyoruz. Pakistan, Türkiye, Mısır…  Mesela Mısır’a çok destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu destek sadece hibe ve mevduat yoluyla değil, aynı zamanda yatırımlar yoluyla da devam edecek. Bu ülkelere yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz ve yatırım fırsatı aramaya devam edeceğiz.

Haber merkezlerinde çeviri hatalarından kaynaklanan yanlış bilgilere sık rastlanıyor. Çevirmenler ya da gazeteciler çoğu zaman bir kavramı ifade etmeye çalışırken hataya düşebiliyor. Teyit daha önce de, çeviri hatalarından kaynaklanan birçok iddiayı incelemiş ve yanlışlamıştı. 


Katkıda bulunanlar
  • Can Başaçek