Soruların bekçi alımı için yapılan sınavda sorulduğu iddiası

Soruların bekçi alımı için yapılan sınavda sorulduğu iddiası

Doğru Doğru

Bulgular

Sorular 2019 yılındaki Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav kitapçığında yer alıyor.

Bekçilik alımı için yapılan yazılı sınavda sorular Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Yetki ve sorumluluklarıyla, maaşlarıyla tartışmalara neden olan bekçilerle ilgili şimdiye kadar birçok iddia gündeme geldi ve gelmeye de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, bazı haber sitelerinde yer alan ve Teyit’e ihbar olarak gelen soruların, bekçilik sınavında sorulan sınav sorularını gösterdiği iddia edildi. Sorular çok kolay oldukları imasıyla paylaşılmış. 

bekcilik sınavı soruları min

İddia doğru. Paylaşılan sorular 2019 yılındaki Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavında çıkan sorular arasından.

Paylaşılan sorular 2019 bekçilik sınavından

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden 13 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınavda çıkan sorularaulaşabiliyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav kitapçığı incelendiğinde iddiada paylaşılan soruların da bu sınavda sorulduğunu görebiliyoruz. Sınav kitapçığının en üstünde de “Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ifadesi yer alıyor. 

sınav soruları 2 min

sınav soruları min

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sınav sorularını merkezi sistem sınav yönergesinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlıyor.

Bekçi olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na tabi bekçilerin görev ve yetkileri, aranan şartlar, atama ve adaylık süreçlerine ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar bu kanunla düzenleniyor. Bekçi alımları için yapılacak olan sınavlara da gereken şartları yerine getirenler girebiliyor. En az lise mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, memur olmasına engel teşkil edecek durumun olmaması, sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek, herhangi yüz kızartıcı suçtan hükümlü olmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak gibi şartlar aranıyor.

Öte yandan şartları yerine getiren bekçi adayları üç aşamalı bir sınavdan geçiyor. Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavları. Adaylar öncelikle yazılı sınava giriyorlar. Sorular Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür alanlarından oluyor. Yazılı sınavda adaylara 100 soru soruluyor; her bir soru bir puan değerinde olan bekçilik sınavında yanlışlar doğruyu götürmüyor. Başarı ölçütü ise 100 puan üzerinden en az 50 puan almak. Daha sonra sırasıyla fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarına giriliyor. 7245 sayılı kanuna göre bütün sınavları başarıyla geçenler aday bekçi olarak göreve başlıyor. Adaylık bir yıl sürüyor. 

Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla getirilen bekçilerin görev ve yetkileri son düzenlemelerle artırıldı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri yasa teklifi mecliste kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle zor ve silah kullanma yetkisine sahip olan bekçiler, işlenen bir suçta şüphelileri yakalama, olayın tanıklarının kimliğini sorma, haklarında tutuklama kararı çıkarılmış kişileri genel kolluk kuvvetlerine teslim etme gibi yetkilere sahip.

Sonuç olarak paylaşılan sorular 2019 yılında yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavında sorulan sorular arasında yer alıyor.