‘Şalom aleyke’ sözünün zalim Yahudi kral Şalom’dan geldiği iddiası

‘Şalom aleyke’ sözünün zalim Yahudi kral Şalom’dan geldiği iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

Arapça selam ve İbranice şalom sözcükleri, Sümercede sıhhat ve esenlik anlamına gelen ortak atadan türemiş.

M.Ö. 1000’li yıllarda yaşamış Şalom adlı bir Yahudi kralı yok.

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Komplo teorileri ve şüpheli bilgilerin gözde hedefleri Yahudiler hakkındaki bazı iddialar, eski akrabalıkları ıskalayabiliyor. Bir süredir çeşitli biçimlerde dile getirilen bir iddiaya göre, en yaygın ve geleneksel selamlaşma sözü olan “Selamünaleyküm” sözü İbranice “Şalom aleyke”den geliyor. İddiaya göre bu lafın sarf edilmesinin amacı da, M.Ö. 1000’li yıllarda yaşamış zalim bir Yahudi kral olan Şalom’u anmak. Yahudiler her şalom aleyke dediklerinde, “Kral Şalom’un milletindenim” demek istiyorlar, komşusuna “Selamünaleyküm” diye selam veren bizler de bu beyanı tekrar etmiş oluyoruz. 

selaminaleykum iddia

Arapça ve İbranice sözcüklerin kökeni ortak

İddia bu ifadenin iki parçasının kökenleri hakkında yapıldığı söylenen bir araştırmaya dayalı. Buna göre Şalom Yahudi kralın adı, aleyke de “üzerine”, “dahil” gibi anlamlara geliyor. 

Nişanyan Sözlük’e göre şalom ve selam sözleri aynı ortak Mezopotamyalı atadan geliyor

selaminaleykum sozluk1

Bu sözcük daha o zamanlar Akad ve Sümer dillerinde aynı anlamda kullanılıyormuş: Sağlık, selamet, güvenlik, barış… İbranice ve Arapçaya da aynı kaynaktan ve aynı anlamı verecek şekilde geçmiş. 

Aleyke sözü ise, doğru tanımlanmış. Arapçadaki aleyküm sözü ile aynı anlama geliyor: Üzerinize. 

selaminaleykum sozluk2

Bu bilgi başka kaynaklardan da teyit edilebiliyor. Ancak güvenilir hiçbir kaynakta bu lafın eski bir kralı yad için söylendiği bilgisine rastlanmıyor. 

Yani şalom aleyke ve selamünaleyküm sözleri, sağlık ya da esenlik üzerinize olsun manasına gelen bir selamlama, iyi niyet ifadesinden ibaretler. Gizli bir ajandaları yok. 

Türkçe bir diğer selamlama sözü olan merhaba da Arapça kökenli

Shalom adlı “zalim” bir kral yok 

İddiada yer verilen dönemde hüküm süren Yahudi krallar arasında da Şalom (ya da Shalom) adlı biri yok. Aynı dönemde yaşamış Kral Süleyman, zalimlik olmasa da, sertliği ve merhametsizliği ile ün salmış. Ancak İbranicede Solomon ve Shalom iki farklı ad. Kral Süleyman, İslam ve Hıristiyanlıkta da peygamber olarak anılıyor. 

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve çoğunlukla İsrail devletinin resmi tarih anlatısına dayalı Türkçe “İsrail Hakkındaki Gerçekler” adlı dokümanda da böyle bir kraldan bahsedilmiyor

Bugün kullandığımız Türkçe sözcüklerin önemli bir kısmı etimolojik olarak Türkçe değil. Türkçede İbranice 250 kadar, Ladino 41 sözcük var.