Muayene katılım paylarına yüzde 60 ilaç katılım paylarına yüzde 70 zam iddiası

Muayene katılım paylarına yüzde 60 ilaç katılım paylarına yüzde 70 zam iddiası

Karma Karma

Bulgular

Muayene katılım paylarına yüzde 60’a varan zam geldiği iddiası doğru olmakla birlikte söz konusu zam 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

İlaç katılım paylarına yüzde 70 zam geldiği iddiası ise doğru değil.

Bu içerik 6 yıldan daha eski tarihlidir.

Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında dolaşıma giren bir iddiaya göre bugün (24 Nisan) itibariyle muayene katılım paylarına yüzde 60, ilaç katılım paylarına yüzde 70 zam geldi.

deli dervis katilim paylari

Muayene katılım paylarına yüzde 60’a varan zam geldiği iddiası doğru olmakla birlikte söz konusu zam 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. İlaç katılım paylarına yüzde 70 zam geldiği iddiası ise doğru değil.

resmi gazete teblig

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29935 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile muayene katılım payları, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 TL, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL, üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 TL, özel hastane, özel tıp merkezi gibi özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 TL olarak belirlenmişti. “Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları” ifadelerinin hangi sağlık sunucularını kapsadığı buradan görebilirsiniz.

muayene katilim paylarindaki degisim

Geçmiş yıllardaki muayene katılım payları ile karşılaştırıldığında 1 Ocak’tan itibaren muayene katılım paylarına %20 ila %60 oranında bir zam gerçekleştiğini söylemek mümkün.

İlaç katılım paylarına yüzde 70 zam iddiası doğru değil

İlaç katılım payları ile ilgili oranlar için ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesinde (SGK) şu bilgi yer alıyor:

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınır.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğlerde de ilaç katılım paylarına zam yapılmasına ilişkin herhangi bir madde yer almıyor.

Yani ilaç katılım paylarında %70 oranında bir zam olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. SGK da teyit.org’a ilaç katılım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Türk Eczacılar Birliği de son yapılan değişikliklerle ilaç katılım paylarında bir zam yapılmadığını ifade etti.