Kızamık aşısının kadınların yüzde 55'inde romatoit artrit gelişmesine neden olduğu iddiası

Kızamık aşısının kadınların yüzde 55'inde romatoit artrit gelişmesine neden olduğu iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

Aşıların romatoit artrite neden olduğuna ilişkin bilimsel bir bulgu yok.

2000 romatoit artrit vakasında yapılan incelemede, herhangi bir aşının hastalıkla ilgisi bulunamadı.

Çalışmalar kronik artrit vakalarına aşılardan sonra rastlandığını da söylemiyor.

Bu içerik 3 yıldan daha eski tarihlidir.

Soner Yalçın Kara Kutu: Yüzleşme Vakti’nde New England Journal of Medicine’da yayınlanan bir makalede, kızamık aşısının kadınların yüzde 55’inde romatoit artrit gelişmesine neden olduğunun yazdığını öne sürüyor. 

Bu çalışmanın neredeyse her parçasında Yalçın’ın kaynak gösterme sorunundan bahsettik. Bu iddiaya kaynak gösterilen New England Journal of Medicine, haftalık bir tıp dergisi ve 1812 yılından beri yayında. Her şeyden önce, derginin hangi yıl yayınlanan hangi sayısındaki hangi makaleye referans verildiğini bilebilmek gerçekten mümkün değil. 

kadinlar romatoit artrit kara kutu

Yalçın’ın iddialarını araştırmaya başladığımızda, Yeni Akit’te bir habere rastlıyoruz. “Nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock’dan çarpıcı konuşma” ifadeleriyle verilen haberde Yalçın’ın kitabına aldığı veriyle karşılaşıyoruz. 

Haberde ismi geçen Dr. Russel Blaylock aşı karşıtlığıyla ünlü. Obamacare sağlık sisteminde yaşlı hastalara ötenazi yapıldığını öne sürmüş ve aşırı sağ komplo teorileri yaymasıyla ünlü InfoWars isimli internet sitesine içme sularındaki fluoridin, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye neden olan bir öjeni (insan ırkının katl yoluyla ıslahı) programı olduğunu dile getirmişti. The Outline’daki yazıdan öğreniyoruz ki, Blaylock yetersiz beslenmenin Illumunati’nin insanları şiddete meyilli yapmak ve global nüfusu düşürme araçlarından dile getirmiş. 2000’lerin ortasından itibaren Hristiyanları çekmek için mucize tedavilerden ve Tanrı tasarımından daha sık bahsetmeye başlamış. 

İlginç komplo teorileriyle ünlü Dr. Blaylock’un hikayesine ara verip, Yalçın’ın bahsettiği verileri nerede kullanmış olabileceğini araştırmaya başlıyoruz. Aşı karşıtı doktorun konuşmalarından birinde, kızamık aşısı olan kadınların yüzde 55’inde artrit de görüldüğü belirtiliyor. Yalçın’ın söylediğinin aksine, bu çalışma New England Journal of Medicine’den değil, Annals of the Rheumatic Diseases isimli bir akademik yayından. New England Journal of Medicine dergisinin arşivlerinde yaptığımız aramalarda böyle bir veri bulamamamızın nedeni de bu. 

rubella romatoit artrit kara kutu

Blaylock’un referans verdiği makale 1986 yılında yayınlanmış. Makalenin başka akademik alıntılarda olduğu gibi çarpıtılarak ve eksik verildiğini görüyoruz. Çalışmada vahşi kızamıkçık virüsüyle enfekte olanlarla, kızamıkçık aşısı olanlar karşılaştırılarak veriler sunuluyor. Çalışma sonucunda vahşi kızamıkçık virüsüne maruz kalanlarda artrit görülme oranının, aşı olanlara göre daha yüksek olduğu anlaşılıyor.  

kizamik asisi gruplar

Kızamıkçık aşısı olan grup, 17-33 yaş arası 44 kadından oluşuyor. Vahşi kızamıkçık görülenler grubu ise yaşları 11-54 arasında değişen 23 kadın ve 23 erkekten oluşuyor. 

Kızamıkçık aşısı olanların grubunda objektif artrit bulgusu 44 kişiden altısında (yüzde 13-6) kaydediliyor, 44'ünün 18'inde (40- yüzde 9) ise eklem ağrısı tespit ediliyor. Eklem semptomlarının başlangıcı, immünizasyondan sonra 9-27 günde meydana geliyor. Artrit, artralji veya eklem semptomları gelişen gruplar arasında aşılama sırasındaki ortalama yaş açısından anlamlı bir fark yok. 

Vahşi kızamıkçık enfeksiyonu bulaşanlar grubunda, 46 kişiden 14'ünde artrit, 14 kişide de artralji görülüyor. Kadınlarda erkeklerden daha şiddetli eklem şikayetleri tespit ediliyor, 23 kadının 12's, 23 erkekten sadece ikisinde objektif artrit bulgusuna rastlanıyor.

Dr. Blaylock’un bu makaledeki hangi verileri kullanarak yüzde 55 oranına ulaştığını anlamak pek mümkün değil. Özetle, makale aşının değil, vahşi tip kızamıkçık enfeksiyonunun artrit gelişmesinde rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmalarda böyle bir bulgu yok

Vahşi tıp kızamıkçık enfeksiyonuna bağlı artrit, en fazla yetişkin kadınlarda rastlanıyor. Semptomlar aylarca, nadiren yıllarca da sürebiliyor.

Aşıların romatoit artrite neden olduğuna ilişkin bilimsel bir bulgu yok. Kızamıkçık aşısı dışında da Hepatit B ve HPV aşısının artrite neden olduğu da iddia ediliyor. Bunu da kanıtlayan herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. 2000 romatoit artrit vakasında yapılan incelemede, herhangi bir aşının hastalıkla ilgisi bulunamadı. Ayrıca HPV ile hastalığın bağı olmadığını söyleyen başka pek çok araştırma mevcut. 

KKK aşısının reaksiyonlarına ilişkin retrospektif analizlerinde İsveç’te 700 bin çocukta yapılan araştırmada, Taranger ve Wilholm (1984) sadece bir vakada kronik artrite rastlandığını belirtiyor. Akut artrit vakalarına rastlandığı görülen araştırmalar da var ama kronik artrit vakalarına aşılardan sonra rastlandığını söylemek mümkün görünmüyor.