İBB’nin 2019 yılında gerçekleşen çalıştayda yemek masraflarına 319 bin 780 TL ödediği iddiası

İBB’nin 2019 yılında gerçekleşen çalıştayda yemek masraflarına 319 bin 780 TL ödediği iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

İBB çalıştayda sadece yemek için 319 bin 780 TL ödemedi.

İBB denetim komisyonu raporunda tespit edilen masraf, çalıştay organizasyonun tamamını kapsıyor.

Kişi başı harcamalar, sadece yemek bedeli değil.

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde yer alan, Teyit’e de ihbar olarak gelen bir iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019’da düzenlenen bir çalıştayda sadece yemek masraflarına toplam 319 bin 780 lira ödedi. Bazı paylaşımlarda bu harcamanın organizasyonun tamamına yapıldığı belirtilmiş. Paylaşımlarda İBB’nin denetim raporundan olduğu iddia edilen bir belgeye de yer verildi. Belgeye göre 50 kişilik Büyükşehir Belediye Çalıştayı’nda İBB’ye kişi başı 6 bin 395 TL fatura edilmiş. Tespitin Sayıştay denetim raporundan olduğunu iddia eden paylaşımlar da var.

ibb rapor iddi min

Ancak iddia doğru değil. İBB çalıştayda sadece yemek için 319 bin 780 TL ödemedi. İBB denetim komisyonu raporunda tespit edilen masraf, çalıştay organizasyonun tamamını kapsıyor.

Belge İBB denetim komisyonu raporundan

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi denetim komisyonu 2019 yılı raporunda iddiada belirtilen 319 bin 780 TL’lik masraf tespiti yer alıyor. Rapor belediye yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler doğrultusunda hazırlanmış. 2019 yılı denetim komisyonu raporu sonuçları İBB meclisinde AK Parti’li meclis üyesi ve denetim komisyonu başkan vekili Muhammet Kaynar tarafından 14 Temmuz 2020’de belediye meclisinde okunmuş. Muhammet Kaynar mecliste yaptığı konuşmada raporda tespit edilen 50 kişilik organizasyon için belediye bütçesinden 319 bin 780 TL ödeme yapıldığına da değinmiş. 

Denetim Komisyonu raporunun tamamına İBB’nin internet sitesinden ulaşabiliyoruz. Raporun yapılan ihalelerin değerlendirilmesi kısmının 31. sayfasında “temsil ağırlama ve tören giderleri kapsamında gerçekleştirilen bazı harcama kalemlerinin israfa neden olması” başlığı altında gündeme gelen organizasyon masrafını da görebiliyoruz. Raporda harcamaların kaynakların tasarruf anlayışından uzak ve özensiz kullanıldığı belirtilmiş. İBB başkanlık makamı tarafından ağırlanan misafirler için yapılan yemek harcamalarının, 2019 yılının ilk altı ayında 567 bin 965 TL olduğu bilgisi yer alıyor. 2019 yılı haziran ayından sonra ise yüzde 68,46 artışla 956 bin 815 TL yemek masrafı yapıldığı belirtilmiş. Raporun tespitine göre kamu kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanılmamış.

Harcamalara örnek verilen kısımda da iddiaya konu olan harcamalara rastlıyoruz. 29 Ağustos 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen organizasyon için İBB bütçesinden toplam 319 bin 780 TL harcama yapıldığı tespit edilmiş. 11 ilin büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen ve başkanların beraberindekilerle birlikte toplam 50 kişilik bir organizasyon için, kişi başı 6 bin 395 TL ödenmiş.

ibb denetim rapor 1 min

Kişi başı harcamalar, sadece yemek bedeli değil

Ancak bu 319 bin 780 TL’lik bedel, iddia konusu paylaşımlarda yer aldığı gibi, yalnız tek öğün yemek için harcanmamış. Teyit’in ulaştığı İBB yetkilileri harcamayı doğrularken, çalıştayda başkanların eşleriyle birlikte ağırlandığını, harcamalara ulaşım, iki günlük konaklama, yeme içme gibi tüm organizasyonel masrafların dahil olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre etkinlik kapsamında konuklar için boğaz turu, tarihi mekan ve müze gezileri de düzenlenmiş. 

Teyit İBB’den harcamaların detaylarına dair bilgi istedi ancak yetkili harcamaların detaylarını paylaşmadı. 

29 Ağustos 2019’da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetlisi olarak 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir araya gelmişti. Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda gerçekleşen çalıştaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Eskişehir, Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Mersin, Muğla, Antalya Tekirdağ ve Aydın büyükşehir belediye başkanları katılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada ülkenin yaşadığı sorunlara yerel yönetimler olarak nasıl katkıda bulunacaklarını ele alacaklarını ifade etmişti. 

Komisyon İBB için yapılan başka organizasyon harcamalarını da gündeme almış. 8 Ekim 2019 tarihinde Diplomatik ve Konsüler Misyon temsilcileri ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen, 77 bin 189 TL tutarındaki 180 kişilik yemekli organizasyona dair tespit de raporda yer alıyor. Davetle ilgili harcamaların detayları ise raporda yer alan tabloda belirtilmiş. Bunların dışında raporda komisyon tarafından birçok harcama tespiti de yapılmış.

ibb denetim rapor 2 min

İBB 2019 Sayıştay raporu henüz yayınlanmadı

Harcamaların tespitini yapan denetim komisyonu, İBB meclisi tarafından 31 Mart 2020’de görevlendirilmiş. İBB’nin 2019 yılı denetim raporu da bu komisyon tarafından çalışmalara dayanıyor. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre belediyenin önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi yapılıyor. Denetim komisyonu belediye meclisi tarafından her siyasi parti grubundan üyelerle oluşturuluyor. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlardan bilgi ve belge isteme yetkisine de sahip. Öte yandan kanunun 26. maddesine göre belediye meclisleri soru, genel görüşme ve gensoru yöntemleri ile bütçenin uygulanması sırasında denetim ve bilgi edinme yetkisine sahip.

Sayıştay’ın sitesine baktığımızda İBB’nin en son yayınlanan denetim raporunun 2018 yılına ait olduğunu görüyoruz. Ekim 2019’da yayınlanan bu rapor dışında, İBB’ye ait 2019 yılı denetim raporu bulunmuyor. Belediye Kanunu'nun 55. maddesine göre, belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılıyor. Buna göre belediyelerde iç denetçiler tarafından iç denetim mekanizması, Sayıştay tarafından ise dış denetim mekanizması uygulanıyor. Anayasal bir kurum olan Sayıştay denetim programı kapsamında belediyelerin düzenlilik ve performans denetimlerini yapıyor. Öte yandan Sayıştay raporları TBMM’ye sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde kamuoyuna duyuruluyor.

Sonuç olarak İBB 2019’da düzenlenen çalıştayda yalnızca bir öğün yemeğe 319 bin 780 TL ödemedi. İddia yanlış bilginin en yaygın yedi türünden çarpıtmaya örnek.