Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 milyon Covid-19 aşı yan etki vakası açıkladığı iddiası

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,5 milyon Covid-19 aşı yan etki vakası açıkladığı iddiası

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

Dünya Sağlık Örgütü’ne ait veri sistemi VigiAccess’teki şüpheli advers olaylara ait raporlar onay niteliği taşımıyor.

Sistemde, raporların ilaç ile gözlenen etki arasında potansiyel bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir onay olmadığı belirtilmiş.

Bu içerik 1 yıldan daha eski tarihlidir.

Sosyal medyadaki bir paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2,5 milyon Covid-19 aşı yan etki vakası açıkladığı iddia edildi. 

asi yan etkisi sayisi iddia

VigiAccess’teki şüpheli advers olaylara ait raporlar onay niteliği taşımıyor

24 Kasım 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Birliği’nin (AB) Covid-19 pandemisiyle mücadeledeki rolü üzerine bir oturum düzenlendi. İddia konusu videodaki konuşmacı da Avrupa Parlamentosu Kimlik ve Demokrasi grubu üyesi Sylvia Limmer. Limmer’in Dünya Sağlık Örgütü’yle bir ilgisi yok. 

Dönelim parlamentodaki konuşmalara. Sylvia Limmer konuşmasının bir bölümünde, DSÖ’ye ait VigiAccess isimli veritabanında 2,5 milyon kişide Covid-19 aşı yan etkisi tespit edildiğini belirtmiş. 

VigiAccess, tıbbi ürünlerin bildirilen potansiyel yan etkilerini toplayan ve herkesin ulaşabileceği bir sistem. Verileri bağımsız ilaç güvenliği için çalışan Uppsala İzleme Merkezi (UMC) topluyor. Sistemde advers ilaç reaksiyonları ve bağışıklamayı takip eden advers olaylar toplanıyor.

Advers reaksiyon tabiri önemli bir detay, çünkü bir olayın advers olması , henüz uygulanan ilaç, aşı gibi bir medikal üründen sonra yaşanan olumsuz etkinin sebebinin kanıtlanmadığı, araştırıldığını gösteriyor. Yan etki ise, tedaviye bağlı ikincil ve istenmeyen farmakolojik etkilerin kanıtlandığını anlatıyor.

dso vigiaccess onemli noktalar

VigiAccess’te şüpheli adverse olayları topladığı veritabanına, raporların ilaç ile gözlenen etki arasında potansiyel bir bağ olduğuna dair herhangi bir onay olmadığı bilgisini eklemiş. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin bir tıbbi ürün ile bir yan etki arasında doğrulanmış herhangi bir bağlantıyı yansıtmadığı da belirtilmiş. 

vigiaccess comirnatySistemde Comirnaty başlığında Covid-19 aşılarıyla ilgili advers ilaç reaksiyonları bulunuyor.

advers drug reactions

Sistemdeki advers olaylar arasında kardiyak bozukluklar gibi birçok başlık var. 

DSÖ’nün 2,5 milyon kişide aşı yan etkisi tespit edildiği konusunda bir açıklaması da bulunmuyor

Avrupa ve ABD’de de advers olayların toplandığı sistemler var

EudraVigilance, Avrupa’da ruhsatlandırılmış veya klinik araştırmada olan ilaçlara yönelik şüpheli advers reaksiyonları raporlayan ve değerlendiren Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) bağlı bir veri işleme ve yönetim sistemi. Bu sistemde de Covid-19’la ilgili şüpheli adverse olayların toplandığı veritabanındaki raporların ilaç ile gözlenen etki arasında potansiyel bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir onay olmadığı bilgisi eklenmiş. ABD’de de bu veriler VAERS sisteminde toplanıyor.  

aciklama eudravigilance covid 19 verileri