Asur kralı II. Sargon'a ait olduğu iddia edilen söz

Asur kralı II. Sargon'a ait olduğu iddia edilen söz

Yanlış Yanlış
YANILTICI
YÖNÜ

Bulgular

Güvenilir kaynaklarda II. Sargon'un böyle bir sözüne rastlanmıyor.

Günümüze ulaşan ve Sargon'un bizzat yazdığı bazı metinler ve yıllıklarda Sargon askeri eylemlerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Askeri seferlerinin yer aldığı bu metinlerde din insanlarına yönelik herhangi bir ifade yok.

Bu içerik 1 yıldan daha eski tarihlidir.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “Din adamlarının ne kadar çok yalan söylediklerini herkes bilir. Onların ağızlarından çıkanla benim bağırsaklarımdan çıkan arasında pek fark yoktur” sözünün Asur Kralı II. Sargon’a ait olduğu iddia edildi.

din insanlari ile ilgili sozun asur krali sargona ait oldugu

II. Sargon’un böyle bir sözüne rastlanmıyor

II. Sargon milattan önce 722 - 705 yılları arasında Asur hükümdarıydı. Kral Sargon, hükümdarlığı döneminde ülkesinin sınırlarını genişletmek için yeni yerler fethetti. Onun döneminde Asur İmparatorluğu, kuzey Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu’yu tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirmek istemişti.

Arama motorlarına II. Sargon’a atfedilen sözü farklı dillerde aradığımızda, güvenilir kaynaklarda anlamlı bir sonuca ulaşamıyoruz. Söz ile ilgili en eski tarihli içerik 2018 yılında Facebook'tan paylaşılmış.

II. Sargon’un biyografilerinde, dönemin yazıtlarında Sargon’un kendisi hakkında çok az bilgi yer aldığı belirtiliyor. Ancak Sargon’un bizzat yazdığı bazı metinler ve yıllıklar günümüze ulaşmış. II. Sargon yıllıklarında askeri eylemlerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Askeri seferlerinin yer aldığı bu metinlerde din insanlarıyla ilgili bir ifade yok.

II. Sargon’ın M.Ö. 710-709 yıllarında Aşşur-Şarra-Usur’a yazdığı Nimrud mektubunda zamanın politikası hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Nimrud’da ele geçirilen mektubun Sargon’un Kilikya’daki valisine cevap niteliği olduğu belirtiliyor. Konusu Asur-Phryg ilişkileri olan mektup, dönemin diplomatik şartları konusunda fikir veriyor. Ancak burada da Sargon’a atfedilen sözlere rastlamak mümkün değil.

Sargon’un sekizinci seferinin anlatıldığı kayıt da ele geçirilmiş. Bu mektupta M.Ö. 714’de Asur ordularının seferleri anlatılıyor.

Akademik çalışmalarda görüldüğü üzere, II. Sargon döneminin günümüze kalan metinlerinde de din insanlarına yönelik benzeri sözlerin olmadığı söylenebilir. 

Yakın dönemde İran’ın batısında keşfedilen, II. Sargon’a atfedilen kraliyet anıt yazıtında da buna benzer ifadenin olduğuna yönelik bilgi yok.

Asur İmparatorluğu döneminde Asurlular, diğer eski mezopotamya halkları gibi, Asur ile eski Mezopotamya inançlarını takip ettiler. Tapınaklarda tanrı heykeline bakan, görevlerini yerine getiren rahipler vardı. İnsanlar tanrıyı onurlandırmak ya da yardım istemek için özel ayinler düzenlemiş olsalar da, günümüzdeki gibi tapınak ayinleri bulunmuyordu.