Aracınızla sahipsiz bir hayvana çarptığınızda veteriner masraflarını sigortanın karşıladığı iddiası

Aracınızla sahipsiz bir hayvana çarptığınızda veteriner masraflarını sigortanın karşıladığı iddiası

Yanlış Yanlış

Bulgular

Trafik kazası sonucu yaralanan sahipsiz hayvanların veteriner masraflarının sigorta kapsamında olduğunu gösteren hukuki bir düzenleme yok.

İddia Sigorta Tahkim Komisyonu’nun 2016’da, masrafların sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiği yönünde verdiği münferit bir karar ile güçlendi, ancak komisyon kararları bağlayıcı değil.

Trafik kazası sonucu yaralanan hayvan sahipli ise veteriner masrafları, sahipli hayvanlar hukuken “mal” olarak kabul edildiği için, poliçe kapsamında kabul ediliyor.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası sahipsiz hayvanlara ilişkin veteriner masrafları kapsamıyor.

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Sosyal medyada uzun süredir aracınızla sahipsiz bir hayvana çarptığınızda veteriner masraflarını sigortanın karşılamak zorunda olduğu iddiası dolaşıyor.

veteriner masraflari iddia paylasim

Açık bir hukuki düzenleme yok

Konuya ilişkin iki farklı hukuki mevzuat var. İlki 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu. Düzenlemenin 21. maddesinde trafik kazaları durumunda sürücünün hayvanı veterinere veya bir tedavi ünitesine götürmesinin zorunlu olduğu ifade ediliyor. Yani çarptığımız bir hayvanı veterinere götürmek hukuki bir zorunluluk. Ancak kanunda kaza ve tedaviye dair masrafların kimin tarafından karşılanacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor

Diğer mevzuat ise 2918 numaralı Karayolları Trafik Kanunu. Buradaki 85. madde bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda doğan zarardan araç sahibi ve sürücünün sorumlu olduğunu belirtiyor. Aynı kanunun 91. maddesi ile 85. maddedeki sorumlulukları karşılamak üzere, mali sorumluluk sigortası yani zorunlu trafik sigortası yapılması zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına baktığımızda ise, sigorta kapsamında yine yalnızca “...bir şeyin zarara uğraması…” ifadesi yer aldığı görülüyor. Sokak hayvanları, yani sahipsiz hayvanlara ilişkin açık bir düzenleme bulunmuyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararı bağlayıcı değil

Kanunlarda konuya ilişkin düzenlenmiş açık bir madde bulunmamasına rağmen, 2016 yılında Ali Karakaş isimli kişi aracıyla önüne aniden fırlayan yavru kediye çarpmış, daha sonra da kedinin tedavisini yaptırmış. Tedavi giderlerini sigorta şirketinden talep etmesine rağmen masrafların ödenmemesi üzerine konuyu Sigorta Tahkim Komisyonu’na taşımış. 

Başvuru üzerine komisyon, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu 21. maddede düzenlenen, bir hayvana çarpan sürücünün hayvanı en yakın veteriner hekime götürme yükümlülüğü ile aynı kanunun “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir” diyen dördüncü maddesinden yola çıkarak tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiğine karar vermiş. 

İstanbul Barosu bünyesindeki İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu’nun Facebook hesabında yapılan paylaşımda, ilgili karar “Sürücünün trafik kazasında yaralanan hayvanı tedavi ettirmesi halinde bütün tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır” sözleri ile paylaşılmış. 

İddia paylaşımlarında da sıkça yer verilen bu açıklama bilgi karmaşasına neden olabilecek nitelikte. Çünkü Teyit’in ulaştığı HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, komisyon kararının diğer şirketleri bağlayıcı nitelikte olmadığını belirtiyor: “Ben bugüne kadar sahipsiz hayvanları kapsayan poliçe görmedim. Tahkim komisyonu takdir yetkisini kullanmış tek bir olay için, ama şirketleri bağlayıcı değil. Parasını verseniz bile teminat içine almıyorlar.”

Teyit’in ulaşmaya çalıştığı Türkiye Sigorta Birliği ise bir açıklama yapmadı. 

Avukat Ahmet Kemal Şenpolat sahipsiz hayvanların hukuken bir mali değerleri olmadığı için, sigorta poliçesi kapsamına alınmadığını hatırlatıyor. Daha önce de konuya ilişkin benzer açıklamalar yapan Şenpolat’a göre bu noktada yapılması gereken Sigorta Reasürans Birliği’nden bu poliçe içine sokak hayvanlarına trafik kazası sonucu verilecek zararın bu teminat kapsamına alınmasını talep etmek.

Konuya ilişkin düzenleme 2010’da teklif edilmişti

Sigorta teminat kapsamına sokak hayvanlarının da alınması 2010 yılında gündeme getirilmiş, o dönemde pek çok medya organı bu konuyu haberleştirmişti. Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde hazırlanması planlanan Karayolları Trafik Kanunu’na dair teklif sürücünün çarptığı hayvanın tedavi giderlerini trafik sigortasından karşılayabilmesini içeriyordu. Ancak teklife ilişkin herhangi bir adım atılmadı, 2021 itibariyle hukuki bir düzenleme mevcut değil.

Hayvan hakları aktivistleri sokak hayvanlarına ilişkin masrafların da Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına alınması gerektiği çağrısında bulunuyor. 

Yaralı sahipsiz hayvanların tedavilerini ücretsiz olarak gerçekleştiren belediyeler mevcut. Tedavi için bulunduğunuz ilin veya ilçenin belediye veterinerlik birimleri ile iletişime geçebilirsiniz. Acil müdahalenin gerektiği ve en yakın veterinere gidilen durumlarda ise, gerekli ödemeleri yaptıktan sonra benzer bir karar almak için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak mümkün.