ABB’nin Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin otobüs hattını iptal ettiği iddiası

ABB’nin Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin otobüs hattını iptal ettiği iddiası

Doğru Doğru

Bulgular

ABB Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de kullandığı otobüs hattını, yolcu potansiyelinin düşük ve kurum imkanlarının kısıtlı olması gerekçeleriyle iptal etti.

Belediyeye göre iptal kararı, MEB’in taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğindeki şartlar dikkate alınarak verildi.

MEB'in yönetmeliğinde taşımalı eğitimin nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere sunulan bir uygulama olduğu belirtiliyor.

Bu içerik 2 yıldan daha eski tarihlidir.

Haber sitelerinde ve sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal ettiği ve öğrencileri mağdur ettiği iddia ediliyor. 

Yavaş’ın yerel seçimler öncesinde “Bir kişi bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyoruz” sözleriyle, aldığı karar arasında çelişki olduğu ve verdiği sözü yerine getirmediği belirtilmiş.

mansuryavasinotobushattiniiptalettgiiddiasi

Yönetmeliğe göre bu hizmet MEB’in sorumluluğunda

Haberlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı’nca Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 18 Kasım 2020 tarihli yazı paylaşılmış. Yazıda “Kavaklı ilkokul ve ortaokulu öğrencileri okula gidiş geliş saatlerinde verilen 316 Kavaklı Mahallesi, Aydıncık Mahallesi, Hüseyin Gazi hattımızın yolcu potansiyelinin düşük olması ve kurum imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı şu an için verilmesi mümkün olmayıp ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecektir” ifadeleri yer alıyor.

egogenelmudurluguyazisma

Teyit, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştı. Görüşülen yetkili büyükşehir belediyesiyle yapılan yazışmayı ve öğrencilerin otobüs hattının iptal edildiği bilgisini doğruladı. Dolayısıyla ABB böyle bir karar almış.

Teyit, iddialara açıklık getirmek için ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’e de ulaştı. Gültekin, iddia haberlerde paylaşılan belgenin doğru olduğunu, ancak bu hattın iptali kararını Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’ne dayanarak aldıklarını, sorumluluğun MEB’de olduğunu aktardı. 

Gültekin’in Teyit’e yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: 

“11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin  “Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlar” başlıklı 8. maddesinin 2. bendinde “Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sayılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.” denilmekte olup; Kavaklı İlkokul ve Ortaokulu ile Kavaklı yerleşkesi arası mesafe 6 kilometre,   Aydıncık Mahallesi ile arası mesafe 4,5 kilometre olup taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilerek Milli Eğitim Müdürlüğünce diğer taşımalı eğitim uygulaması yapılan okullardaki gibi özel servis kiralanması yoluyla ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir.  Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünün asli vazifesi kamu yararına şehir içi toplu taşımacılık hizmetinin aksatılmadan sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak olup; Ülkemiz ve İlimiz genelinde etkisini sürdürmekte olan Covid-19 pandemisi nedeniyle Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/71 sayılı kararında belirtilen kapasite kullanım oranlarını aşmayacak şekilde mevcut araç ve personel imkânlarımız dâhilinde hizmetin sürdürülebilirliği sağlanmakta olup harici özel servis planlamaları yapılamamaktadır.

Ayrıca eğitim kurumunun ilk ve orta dereceli seviyede olması, taşınacak öğrenci yaşlarının veliler veya araç görevlisi refakatinde ulaşımlarını sağlayabilecek ortalamada olması, araçların teknik özellikleri ve koltuk düzenlerinin bu yaş ortalamasına uygun olması gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda bu hizmetin Milli Eğitim Bakanlığınca taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilerek okul servisi taşımacılığına uygun araçlarla karşılanmasının daha sağlıklı ve uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, 316  Kavaklı Mahallesi- Aydıncık Mahallesi- Hüseyin Gazi hattı güzergahında 315 numaralı hattımız ile Hüseyin Gazi Mahallesinden başlayarak Kavaklı, Aydıncık, Peçenek, Gicik, Tatlar Mahallelerine hitap edecek şekilde 8 adet servis verilmektedir.”

Dolayısıyla karar mevcut pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak, bölgedeki öğrencilerin taşınmasından MEB sorumlu olduğu için alınmış. MEB’in taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğinde de, taşımalı eğitimin nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere sunulan bir uygulama olduğu belirtiliyor. 

ABB inisiyatif alabilirdi 

Yönetmeliğe göre yerleşim yerleri ve okullar arasındaki mesafe nedeniyle taşımalı eğitimle bu bölgeye hizmet sağlamanın asıl sorumluluğu MEB’e ait olsa da, ABB otobüs saatlerini öğrenci gidiş gelişlerine göre ayarlama inisiyatifi alıp uygulamayı sürdürebilirdi. Bu kararın önünde herhangi bir yasal engel olmadığı gibi, ilgili yönetmeliğin de belediyeyi bağlar bir tarafı bulunmuyor. Nitekim Gültekin’in verdiği bilgiler arasında bu bölgeye sekiz servis verildiği bilgisi yer alıyor. ABB EGO Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde tüm hat listesinde de 316 Kavaklı Mahallesi-Aydıncık Mahallesi-Hüseyin Gazi hattının hizmet sağlamaya devam ettiği görülüyor. Bunlardan biri öğrencilerin saatlerine göre ayarlanabilirdi.

egohatlistesi

Ancak tekrar belediyenin açıklamasına dönüp baktığımızda, hizmetin, öğrencilerin yaş ortalamaları nedeniyle otobüsün teknik özellikler ve düzenlerinin bu yaş ortalamasına uygun olmadığı için MEB’in taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilerek okul servisi taşımacılığına uygun araçlarla karşılanmasının daha sağlıklı ve uygun olacağının belirtildiğini görüyoruz. 

MEB’in yönetmeliğinde de öğrenci taşımacılığı sırasında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uyulması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla ABB, yönetmelikte belirtilen kriterlerin belediyeye ait otobüslerle sağlanamamasını gerekçe göstererek öğrencilerin taşınmasının sorumluluğunu bir kez daha MEB’e bırakmış oluyor.

CİMER üzerinden de sorularımızı yönelttiğimiz ABB, 24 Mart tarihinde Kavaklı İlköğretim Okulu'na, araç sayısı sınırlı olması nedeniyle, okul müdürü ile görüşülüp okulun giriş saatine uygun olarak sabah 08:45'e 315 numaralı hattın, öğlen 14:10'a okul çıkışında 335 numaralı hattın öğrencilerin hizmetine verildiği bilgisini verdi.

Öte yandan 9 milyondan fazla öğrencinin yararlandığı MEB’in taşımalı eğitim sisteminde maddi yükün yanı sıra birçok sorunun da berebarinde geldiği belirtiliyor. Bu hizmetten en çok Doğu ve Güneydoğu illerindeki öğrenciler yararlanıyor.

Güncelleme: 25/03/2021

ABB'nin CİMER yanıtı eklendi.